مشکل تردد کشتی ها در دریاچه وان ترکیه رفع شده است

       
مطالب مرتبط

تشریح برنامه های شرکت راه آهن برای افزایش سفرهای ریلی

تشریح برنامه های شرکت راه آهن برای افزایش سفرهای ریلی

ارتقا کیفیت خدمات ایستگاهی و قطارهای مسافری از مهم ترین سیاست های راه آهن است تا مسافران بیشتری برای سفرهای خود از قطار استفاده کنند زیرا ایمنی ، ارزان بودن و مصرف انرژی کمتر ویژگی مهم حمل و نقل ریلی است .

|

بنیاد مستضعفان سرمایه گذار محور شلمچه تا بصره خواهد بود

بنیاد مستضعفان سرمایه گذار محور شلمچه تا بصره خواهد بود

       

|

ایران آماده ساخت سریع خط ریلی شلمچه تا بصره است

ایران آماده ساخت سریع خط ریلی شلمچه تا بصره است

       

|

سخنرانی مدیرعامل راه آهن سوریه

سخنرانی مدیرعامل راه آهن سوریه

       

|

دستور ویژه وزیر راه و شهرسازی برای تسریع در عملیات اجرایی راه آهن خواف - هرات

دستور ویژه وزیر راه و شهرسازی برای تسریع در عملیات اجرایی راه آهن خواف - هرات

پیشرفت فیزیکی روسازی این خط ریلی در داخل ایران بیش از ۸۸ درصد است و ۸۵ کیلومتر ریل‌گذاری آن انجام شده که در حال حاضر عملیات تکمیلی نصب خطوط ایستگاهی در دست انجام است .

|