تشریح پروژه لایروبی پای اسکله نگین بندر بوشهر

           
مطالب مرتبط

ضرورت ایجاد مشوق های مناسب برای جذب سرمایه گذاران در بنادر

ضرورت ایجاد مشوق های مناسب برای جذب سرمایه گذاران در بنادر

الگوی تجارت در چابهار به برنامه ریزی برای کاهش ریسک سرمایه گذاری در این بندر نیاز دارد .

|

آغاز عملیات اجرایی طرح هوشمند سازی بندر چابهار از ابتدای مرداد ماه

آغاز عملیات اجرایی طرح هوشمند سازی بندر چابهار از ابتدای مرداد ماه

با اجرای این سامانه، بندر چابهار به عنوان اولین گام سازمان بنادر ، در فرآیند هوشمندسازی بنادر کشور محسوب می شود .

|

ساخت سیلو در بندر چابهار از اولویت های اصلی سازمان بنادر و دریانوردی

ساخت سیلو در بندر چابهار از اولویت های اصلی سازمان بنادر و دریانوردی

در شرایط فعلی و تا ساخت و تکمیل انبارهای در دست سرمایه گذاری ، قاعدتا باید از تمام امکانات و ظرفیت های موجود در بندر و پیرامون بندر استفاده بهینه کنیم .

|

ارائه تسهیلات مالی به سرمایه گذارن بندر چابهار توسط سازمان بنادر و دریانوردی

ارائه تسهیلات مالی به سرمایه گذارن بندر چابهار توسط سازمان بنادر و دریانوردی

سازمان بنادر هیچ تعهد تامین مالی به شرکت های سرمایه گذار بخش خصوصی ندارد ؛ اما به طور ویژه به سرمایه گذاران بخش خصوصی بندر چابهار ، تسهیلات مالی از محل وجوه اداره شده ارائه می کند .

|

آمادگی سازمان بنادر و دریانوردی برای ایجاد مسیر دسترسی از پسکرانه‌ها بندر چابهار به جاده

آمادگی سازمان بنادر و دریانوردی برای ایجاد مسیر دسترسی از پسکرانه‌ها بندر چابهار به جاده

خوشبختانه اقبال بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در بندر چابهار بسیار خوب بوده و برای پروژه‌های متعددی در این بندر توانستیم شاهد مشارکت بخش خصوصی باشیم . این سرمایه‌گذاری‌ها شامل انبارهای سرپوشیده و مخازن است که یا کار آن‌ها در حال انجام و بخش دیگر مطالعات اجرایی‌شان در دست ...

|