تشریح ویژگی های فنی اسکله بتنی جزیره نگین بندر بوشهر

           
مطالب مرتبط

بازدید هیات دانشگاهی اتریش از تاسیسات و عملیات دریایی و بندری بوشهر

بازدید هیات دانشگاهی اتریش از تاسیسات و عملیات دریایی و بندری بوشهر

هیات دانشگاهی اتریش با هدف حضور در رویداد بین المللی شناخت معماری و تجربه زیست شهری از ابتدای هفته جاری وارد بوشهر شدند .

|

تشریح پروژه لایروبی پای اسکله نگین بندر بوشهر

تشریح پروژه لایروبی پای اسکله نگین بندر بوشهر

     

|

اتصال ریلی بوشهر به راه آهن سراسری در دستور کار دولت قرار گرفت

اتصال ریلی بوشهر به راه آهن سراسری در دستور کار دولت قرار گرفت

     

|

رشد پس کرانه در بندر بوشهر موجب ایجاد اشتغال پایدار و ارزش افزوده می گردد

رشد پس کرانه در بندر بوشهر موجب ایجاد اشتغال پایدار و ارزش افزوده می گردد

     

|

شروع پروژه لایروبی پای اسکله جزیره نگین

شروع پروژه لایروبی پای اسکله جزیره نگین

     

|