با رویکرد فرهنگ سازی ، امکان ایجاد پلیس دوچرخه سوار در مناطق خاص را داریم

به گزارش پرتال حمل و نقل ، سردار محمد شرفی فرمانده پلیس پیشگیری ناجا در نشست مدیران راه آهن و فرماندهان پلیس راه آهن از رویکرد مردمی و جامعه محور پلیس پیشگیری گفت و اذعان داشت با توجه به اهمیت حضور پلیس در بین مردم و فرهنگ سازی آمادگی جهت ایجاد پلیس دوچرخه سوار را برای مناطق خاص به شرط تامین زیرساخت ها و نیرو داریم .   خبرنگار : سید علی سید صدر            
مطالب مرتبط

افزایش ۶۴ درصدی کشف جرائم در حوزه حمل و نقل ریلی کشور

افزایش ۶۴ درصدی کشف جرائم در حوزه حمل و نقل ریلی کشور

رویکرد اصلی ما در پلیس راه آهن مبتنی بر پیشگیری از وقوع جرائم است ، چرا که این موضوع برای ما هم یک منطق سازمانی و هم یک التزام قانونی است .

|

امدادرسانی و ایجاد آرامش برای مردم مناطق سیل زده اولویت اول راه آهن

امدادرسانی و ایجاد آرامش برای مردم مناطق سیل زده اولویت اول راه آهن

امضای تفاهم نامه ۱۹۰۰میلیارد تومانی تبصره ۱۸ برای تولید و بازسازی لکوموتیو ، واگن باری و مسافری و ریل باس بین وزیر راه و شهر سازی و رئیس سازمان برنامه و بودجه در روزهای پایانی سال ۹۷ موجب خواهد شد تا فرصتی گرانبها برای تولیدکنندگان این بخش فراهم شود و از همه تولیدکنندگان ...

|

افزایش تولید تجهیزات داخلی طی سال جاری دستور کار شرکت راه آهن

افزایش تولید تجهیزات داخلی طی سال جاری دستور کار شرکت راه آهن

در گلستان توسعه اینچه برون ، بازسازی خط ریلی گرگان به اینچه برون در دستور کار است و بر اساس تعالیم رهبری در نظر داریم مراکز عمده بار را به شبکه ریلی وصل کنیم و سهم جابجایی مسافر و بار را توسط شبکه ریلی هرچه ارتقاء دهیم .

|

سنگ بنای تقویت پلیس در راه آهن و حفظ امنیت ریلی مستحکم تر می شود

سنگ بنای تقویت پلیس در راه آهن و حفظ امنیت ریلی مستحکم تر می شود

ویژگی محیط تخصصی ، مهندسی و کارگری راه آهن به این شرکت خاصیت فرهنگی و علمی بخشیده و موجب شده است تا رویکردهای سیاسی خود به خود از این گردونه حذف شود .

|

سارقین چگونه ادوات راه آهن را به سرقت می بردند و عاقبت چه شد

سارقین چگونه ادوات راه آهن را به سرقت می بردند و عاقبت چه شد

     

|