با رویکرد فرهنگ سازی ، امکان ایجاد پلیس دوچرخه سوار در مناطق خاص را داریم

به گزارش پرتال حمل و نقل ، سردار محمد شرفی فرمانده پلیس پیشگیری ناجا در نشست مدیران راه آهن و فرماندهان پلیس راه آهن از رویکرد مردمی و جامعه محور پلیس پیشگیری گفت و اذعان داشت با توجه به اهمیت حضور پلیس در بین مردم و فرهنگ سازی آمادگی جهت ایجاد پلیس دوچرخه سوار را برای مناطق خاص به شرط تامین زیرساخت ها و نیرو داریم .                




مطالب مرتبط

سارقین چگونه ادوات راه آهن را به سرقت می بردند و عاقبت چه شد

سارقین چگونه ادوات راه آهن را به سرقت می بردند و عاقبت چه شد

     

|

امنیت راه آهن در سطح کشور بی بدیل است

امنیت راه آهن در سطح کشور بی بدیل است

       

|

چهار میلیون سفر تقاضا برای استفاده از قطار در اطراف تهران وجود دارد

چهار میلیون سفر تقاضا برای استفاده از قطار در اطراف تهران وجود دارد

     

|

پلیس اگر تابع حزب سیاسی باشد نمی تواند با عدالت به وظایف خود عمل کند

پلیس اگر تابع حزب سیاسی باشد نمی تواند با عدالت به وظایف خود عمل کند

 به گزارش پرتال حمل و نقل ، سردار شرفی فرمانده پلیس پیشگیری ناجا در نشست مدیران راه آهن و پلیس تخصصی این مجموعه به ابعاد فعالیت پلیس و نفوذ در بین آحاد جامعه پرداخت و اشاره کرد در بخش ...

|

حفظ امنیت در راه آهن سخت و پیچیده است

حفظ امنیت در راه آهن سخت و پیچیده است

به گزارش پرتال حمل و نقل ، سرهنگ حشمت الله ملکی فرمانده پلیس راه آهن در نشست مدیران راه آهن با این مجموعه گفت حفظ امنیت در راه آهن سخت و پیچیده است چرا که باید از زاهدان و کرمان تا کوه ...

|