کتاب راهنمای استاندارد ISO 50001 سیستم مدیریت انرژی

    مقدمه   استاندارد سیستم مدیریت انرژی ISO 50001 شامل الزامات به همراه راهنمای استفاده ، در ماه جوئن سال ۲۰۱۱ انتشار یافته است . این استاندارد توسط کمیته مدیریت انرژی (ISO/PC 24) سازمان بین المللی استاندارد (ISO) توسعه یافته است . این استاندارد بر مبنای عوامل مشترکی که می توانند درتمام استانداردهای سیستم مدیریت ISO از جمله سیستم مدیریت کیفیت (ISO 9001) و سیستم مدیریت محیط زیست (ISO 14001) یافت شوند ، توسعه یافته است .           تهیه و تنظیم   مهدی احمدخان بیگی - محمد اسلامی - آناهیتا علی بالازاده   شرکت ملی نفت ایران - شرکت بهینه سازی مصرف سوخت    
مطالب مرتبط

کسب گواهینامه سیستم مدیریت انرژی توسط مجتمع بندر امام خمینی (ره)

کسب گواهینامه سیستم مدیریت انرژی توسط مجتمع بندر امام خمینی (ره)

سیستم مدیریت انرژی ، زمینه را برای تحقق الزامات و اجرایی شدن قوانین مرتبط با مدیریت سبز که ناظر بر بهره گیری صحیح و بهینه از انرژی و کاهش آلودگی های محیط زیستی ناشی از آن می باشد ، مهیا می کند .

|