کتاب اولویت ها ، چالش ها و رویکردهای حمل و نقل دریایی پایدار

      نام لاتین کتاب : Approaches , Challenges and Priorities to maritime transport   مقدمه   در سال ۱۹۴۸ کنوانسیونی طی همایش بین المللی در شهر ژنو سوئیس که به طور رسمی بر ایجاد سازمان بین المللی دریانوردی ، تاکید داشت ، به تصویب رسید و به این ترتیب سازمان بین المللی دریانوردی برای پاسخگویی به نیازهای جامعه دریانوردی در سطح جهانی تحت سیستم سازمان بین المللی متحد ، متولد شد . سازمان بین المللی دریانوردی به عنوان کارگزار تخصصی سازمان ملل متحد متولی ارتقا ایمنی ، امنیت ، حفاظت از محیط زیست کشتیرانی کارا و پایدار از طریق همکاری با ذی نفعان در سراسر ماموریت دارد و نیل به این موارد از طریق تصویب استانداردهای بالای ایمنی و امنیت دریانوردی ، کارآیی ناوبری و حفاظت از محیط زیست دریایی و کنترل آلودگی ناشی از کشتی ها و نیز از ملاحظات موضوعات حقوقی و اجرای موثر مقررات سازمان بین المللی دریانوردی با امعان نظر به کاربرد یکنواخت و جهانی آنها .         فهرست متون کتاب   ۱ - روندها ۲ - توسعه و چالش ها ۳ - تکنولوژی دریایی برای ایجاد فرهنگ ایمنی و کارایی کشتیرانی ۴ - کارایی انرژی و نظارت بر محیط زیست دریایی ۵ - رفاه نیروی انسانی دریانورد به عنوان پیش فرض ایمنی ، امنیت و کارایی دریانوردی ۶ - نقش جامعه دریانوردی بر حاکمیت اقیانوس ها   تدوین : دکتر علی مرادی   ناشر : انتشارات اسرار دانش