کتاب اهمیت نگهداری راه

    نام لاتین کتاب : The Importance of Road Maintenance           فهرست متون کتاب   ۱ - راه ها دارایی های ملی ضروری برای فعالیت های اقتصادی ۲ - اثرات متنوع راه ها ۳ - سرمایه گذاری کنونی ، حفظ منافع و صرفه جویی در هزینه های آتی ۴ - نگهداری راه : منافع در تمامی زمینه ها ۵ - مدیریت مناسب سرمایه گذاری ها در نگهداری ۶ - حفظ ازش دارایی ها برای نسل های آینده   دبیرخانه مجمع جهانی راه (پیارک) در ایران