کتاب آزمایش ها و طراحی قیر و مخلوط های آسفالتی

      نام لاتین : Asphalt and Bitumen Test & Designe     پیشگفتار   آسفالت ها و مخلوط های آسفالتی یکی از مهمترین ارکان راه و راهسازی و جاده سازی و یکی از مهم ترین عوامل سازنده پدیده ای به نام قیر است . قاعدتا پیوند و اشراف داشتن در حوزه ساختاری این علم ، اشراف داشتن به پایه اولیه ساختاری این علم است که این گونه ساختار با عاملی به اسم قیر پیوند می خورد . قیر نوع و گونه های خاصی دارد و در این چگونگی و بررسی به این نتیجه رسیدیم که بسیاری از گونه های طبیعی و بکر آن نیز وجود دارد . چگونگی پیدایش و استخراج آن خود موضوعی پیچیده و ارزشمند است که جز با پیگیری عوامل آزمایشگاهی به آن نمی توان دسترسی پیدا کرد .           فهرست متون کتاب   فصل اول : قیر ، خصوصیات و آزمایش ها فصل دوم : آشنایی با روش سوپرپیو فصل سوم : انتخاب مصالح مخلوط فصل چهارم : طرح اختلاط سطح ۱ فصل پنجم : طراحی روسازی     نویسندگان : اصغر کشاورز راد - دکتر احمد گلی   ناشر : موسسه انتشاراتی مشق شب    
مطالب مرتبط

حفظ سرمایه‌های ملی و رضایت بهره‌برداران با نگهداری شبکه راه های کشور در سطح بین‌المللی

حفظ سرمایه‌های ملی و رضایت بهره‌برداران با نگهداری شبکه راه های کشور در سطح بین‌المللی

در حال حاضر مصرف سالانه قیر در صنعت روسازی کشور حدود ۳ میلیون تن می‌باشد و قیمت سالانه آسفالت مصرفی در کشور نیز ۲۱ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود . همچنین ارزش فعلی شبکه راه‌های کشور حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود و برای نگهداری در سطح بین‌المللی ضرورت دارد تا ...

|

عرضه قیر به صورت رقابتی و بر اساس ضوابط در بورس

عرضه قیر به صورت رقابتی و بر اساس ضوابط در بورس

درصد پیشرفت فیزیکی پروژه‌‌ها از میزان پرداخت‌های مالی بسیار بیشتر است . توسعه راه‌‌های استان بدون همکاری و مساعدت پیمانکاران در شرایط سخت اعتباری میسر نیست چنانچه ما نیز در شرایط مناسب اقتصادی این همکاری‌ها را فراموش نخواهیم کرد .

|

رشد چهارصد درصدی قیمت قیر از سال ۸۰

رشد چهارصد درصدی قیمت قیر از سال ۸۰

           

|

کتاب آسفالت با استخوان بندی سنگدانه ای

کتاب آسفالت با استخوان بندی سنگدانه ای

      نام لاتین : Stone Mastic Asphalt (SMA)   مقدمه   تردد ایمن و روان ، از اهداف مهم و اصلی تمام سازمان ها و نهادهای ساخت و نگهداری راه می باشد و یکی از اقدامات مهم ...

|

آغاز عملیات آسفالت بخش پایانی محور دشت به بیدک شهرستان گرمه

آغاز عملیات آسفالت بخش پایانی محور دشت به بیدک شهرستان گرمه

با آسفالت محور دشت به بیدک ۵۵۴ خانوار با جمعیت ۱۷۷۰ نفر جمعیت از نعمت راه آسفالته بهره‌مند خواهند شد .

|