معرفی سامانه مبین - مدیریت و برنامه ریزی یکپارچه ناوگان


به گزارش پایگاه اطلاع رسانی Iranway ، به جهت رسیدن به بهره وری می بایست به دنبال تغییر روش های سنتی به مکانیزه باشیم ، یکی از این راه ها ایجاد بازارگاه های الکترونیکی جهت جذب بار می باشد . در نمایشگاه حمل و نقل همراه شدیم با جوانان با انگیزه ای که سامانه مبین یا همان مدیریت و برنامه ریزی یکپارچه ناوگان را ایجاد کردند .            
مطالب مرتبط

ASQ نظامی خاص برای رتبه بندی کیفیت خدمات فرودگاهی

ASQ نظامی خاص برای رتبه بندی کیفیت خدمات فرودگاهی

در حال حاضر برای اجرای ASQ الزامی از سوی ACI وجود ندارد اما پیش بینی می‎کنم تا سه چهار سال آینده اجرای آن در فرودگاه‎ها اجباری شود و چه بسا که برای صدور گواهینامه های فرودگاهی ورود به رنکینگ جهانی آن به عنوان یک امتیاز و پیش‎نیاز در نظر گرفته شود .

|

راه آهن تهران - آمل در جستجوی توجیه اقتصادی

راه آهن تهران - آمل در جستجوی توجیه اقتصادی

     

|

علی رغم تشدید تحریم ها در صنعت فرودگاهی شرایط مطلوبی داریم

علی رغم تشدید تحریم ها در صنعت فرودگاهی شرایط مطلوبی داریم

به گزارش پرتال حمل و نقل ، رحمت الله مه آبادی مدیرعامل شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران در نشست خبری سومین نمایشگاه حمل و نقل از ایجاد شرایط مطلوب و فرصت بهره برداری در پسا برجام ...

|

شرکت منطقه ویژه و منطقه آزاد در شهر فرودگاهی امام تاسیس می گردد

شرکت منطقه ویژه و منطقه آزاد در شهر فرودگاهی امام تاسیس می گردد

به گزارش پرتال حمل و نقل ، علی رستمی سرپرست شهر فرودگاهی امام خمینی در نشست خبری سومین نمایشگاه حمل و نقل از تاسیس شرکت منطقه آزاد و شرکت منطقه ویژه در ...

|

هما به دنبال برقراری پروازهای منطقه ای است

هما به دنبال برقراری پروازهای منطقه ای است

به گزارش پرتال حمل و نقل ، فرزانه شرفبافی مدیرعامل هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران در نشست خبری سومین نمایشگاه حمل و نقل با اشاره به عملکرد این ایرلاین از برقراری پروازهای منطقه ای خبر ...

|