کتاب الگوی امنیتی مطلوب برای خلیج فارس


      نام لاتین : Pattern of Perfect Security In Persian Gulf       مقدمه   خلیج فارس با همجواری کشورهای ایران ، عراق ، کویت ، عربستان سعودی ، بحرین ، قطر و امارات متحده عربی ، به عنوان زیر منطقه ای از خاورمیانه جز حساس ترین و مهم ترین مناطق جهان و مراکز اصلی روابط بین المللی بوده و از منظر ابعاد ژئوپلیتیک ، ژئواستراتژیک و ژئواکونومیک نیز در زمره پر اهمیت ترین منطق جهان محسوب می گردد . به گونه ای که همواره با مناقشات لاینحل و پر مخاطره ، گسترش تسلیحاتی و خشونت های قومی و مذهبی مواجه بوده و هرگونه تحولات سیاسی و اقتصادی آن بازتاب جهانی دارد .         فهرست متون کتاب :   فصل اول : تاریخچه ، نظم و اهمیت منطقه فصل دوم : مجموعه امنیتی منطقه ای در خلیج فارس فصل سوم : تعاریف و بنیان های نظری فصل چهارم : تجربیات مناطق دیگر و مدل های پیشنهادی فصل پنجم : امنیت مشارکتی ، الگوی مطلوب در منطقه خلیج فارس     نویسنده : مهسا ماه پیشانیان   ناشر : انتشارات اسرار دانش
مطالب مرتبط

حضور قوی تر کشتیرانی هامبورگ سود آلمان در خاورمیانه

حضور قوی تر کشتیرانی هامبورگ سود آلمان در خاورمیانه

کشتی های هامبورگ سود میوه و گوشت را از آمریکای جنوبی به خلیج فارس حمل می کنند .

|