کتاب بهداشت محیط در شرایط اضطراری و بلایا


    نام لاتین کتاب : Environmental Health in Emergency and Disasters     مقدمه   اهداف اصولی این کتاب ایجاد مدیران برنامه ریز و کارکنان مربوطه در چهارچوبی برای تفکر درباره برنامه ریزی برای بلایا و شرایط اضطراری ، در کنار بررسی کلی ابعاد فنی مدیریت بهداشت محیط می باشد .         سر فصل های این کتاب   ۱- درباره کتاب ۲- ماهیت بلایا و شرایط اضطراری ۳- اقدامات پیش از فاجعه ۴- واکنش به شرایط اضطراری ۵- بازیابی و توسعه پایدار ۶- سرپناه و اسکان اضطراری ۷- تامین آب ۸- دفع بهداشتی فاضلاب ۹- ایمنی غذا ۱۰- کنترل آفات و ناقلین ۱۱- کنترل بیماری های مسری (واگیر) و پیشگیری از اپیدمیها ۱۲- حوادث شیمیایی ۱۳- شرایط اضطراری تشعشعی ۱۴- خدمات مربوط به خاکسپاری و رسیدگی به کشته شدگان ۱۵- ترویج بهداشت و مشارکت اجتماعی     نویسندگان : بنجامین ویسنر - جان آدامز     مترجم : سازمان بنادر و دریانوردی     ناشر : انتشارات اسرار دانش