کتاب پایش سیستم HSE در صنعت بندری


    نام لاتین کتاب : HSE monitoring system in port industry     مقدمه    سازمان های تولیدی و خدماتی به دنبال این هستند که کیفیت ارائه محصولات و خدمات خود را افزایش و در عین حال نیز قیمت تمام شده محصول خود را کاهش دهند ، به گونه ای که کیفیت و مشتری مداری را در راس تمام فعالیت های خود قرار می دهند . رعایت استانداردهای محیط زیست نیز می تواند به طور موثری بر قیمت تمام شده کالا ، به دلیل اجبار در استفاده بهینه از منابع در دسترس و کاهش ضایعات محیط زیست ، تاثیر بگذارد . سیستم مدیریت یکپارچه زمینه مناسبی برای استقرار سیستم HSE فراهم می نماید . این سیستم که مدتی از بکارگیری آن در سازمان ها می گذرد ، توانسته خیلی خوب خود را بر ساختار سازمان ها قالب کرده و نتایج مثبت و قابل توجهی به بار آورد . از مزایای پیاده سازی این سیستم صر فه جویی در زمان ، هزینه ، کاهش حجم مستندات و بهبود فرایندهای سازمانی ، و افزایش بهره وری می باشد . پیاده سازی ساختار HSE در قالب سیستم های IMS می تواند احتمال دستیابی به بهره وری مورد انتظار سازمان و یا ارتقا سطح آن را تا میزان قابل توجهی افزایش دهد .         سر فصل های این کتاب :   فصل اول - اهمیت مدیریت بهداشت و ایمنی و محیط زیست فصل دوم - تنظیم خط مشی سازمان فصل سوم - سازماندهی فصل چهارم - اهداف مدیریت منابع انسانی فصل پنجم - اندازه گیری عملکرد فصل ششم - بازرسی و بازنگری عملکرد فصل هفتم - چک لیست HSE بندری     نویسنده : مهدی قلندری     ناشر : انتشارات اشرف البلاد