کتاب راهنمای اوراق کنندگان کشتی


  نام لاتین کتاب : A Guide For Ship Scrappers     مقدمه این کتاب راهنما برای ارائه به ناظران و سرپرستان تاسیسات اوراق کردن کشتی در نظر گرفته شده است و بیشتر در مورد مقررات مورد نیاز مربوط به محیط زیست و بهداشت و ایمنی مشاغل به ناظران کمک میکند ( مقررات ایالتی مخصوص را شامل نمی شود ) . این سند دستورالعمل راهنما با منبعی از مقررات خاص فراهم می کند و نکات مربوط به این دستور العملها در کادر نشان داده شده است و مقررات بازرسی بطور مشخص در کنار کادر علامت گذاری شده است .         سرفصل های این کتاب : ۱ - مقدمه ۲ - جداسازی و دفع آزبست ۳ - نمونه برداری ، جداسازی و دفع بی فنیل های پلی کلرین ۴ - جداسازی و دفع آب خن و آب توازن کشتی ۵ - جداسازی و دفع سوخت و نفت ۶ - جداسازی و دفع زباله ناشی از مواد رنگی ۷ - برش کاری فلزات و دفع مواد زائد ناشی از برشکاری فلز ۸ - جداسازی ماشین آلات و دستگاه های مختلف کشتی و دفع زائدات ۹ - منابع     نویسنده : سازمان محیط زیست ایالات متحده آمریکا     ویراستار فنی : علی مرادی     ناشر : مرکز تحقیقات سازمان بنادر و دریانوردی