در حال بارگذاری ...
 • پل خلیج فارس

  مشخصات طرح :
  طرح شبکه جامع ارتباطی قشم در 4 بخش به شرح زیر اجرا می شود :
  .1 احداث پل بزرگ خلیج فارس حدفاصل جزیره قشم و سرزمین اصلی به طول حدود 1800 متر بشرح مشخصات زیر :
  ( محل احداث حدفاصل بین بندر لافت و پهل ( جزیره قشم و سرزمین اصلی
  . متر فاصله دو خشکی 1800 کیلومتر ) با احتساب رمپ ها و دوربرگردان برای اتصال 2/5)متر 2600 طول تقریبی
  . امکان عبور تاسیسات زیربنایی از طریق پل
  .متر 120 تا 105 فاصله دهانه های پل از
  . باند رفت وبرگشت خودرو و یک خط راه آهن و یک مسیر پیاده رو 2 متر شامل 150 عرض پل
  متر از سطح دریا در حالت مد 16ارتفاع
  . امکان عبورشناور از زیر آن
  . زمان ساخت چهار سال
  میلیون 33/5) 1387 میلیون یورو به ترتیب طی سالهای 283/ 5 مجموعه مخارج ساخت پل خلیج فارس بالغ بر
  یورو ) ،، 80) 1388 میلیون یورو ) ، 110) 1389 میلیون یورو ) و 60) 1390 میلیون یورو ).
  .2 توسعه بندر کاوه از دو پست به پنج پست اسکله جهت پذیرش کشتی های پست پاناماکس در سه فاززیر :
  فازاول : تکمیل لنگرگاه کاوه .
  فازدوم : ساخت یک لنگرگاه تجاری در طول دیواره 300 متری اسکله کاوه .
  فاز سوم : توسعه اصلی لنگرگاه از طریق ساخت دو دیواره 400 متری اسکله همراه با احیای زمین های محدوده بندر .

  مهندس مشاور : موجود نیست

  وضعیت پروژه  : در حال مطالعه

  تاریخ شروع : 1390/11/1

  تاریخ اتمام : 1390/11/22

   


  | شناسه مطلب: 100260  نظرات کاربران