در حال بارگذاری ...
شرکت اهورابار بندرامام
مدیر عامل : آقای بهزاد ویسی منفرد
شرح فعالیت :

خدمات بندری، عملیات تخلیه و بارگیری

آدرس شرکت : دفتر عملیات - مجتمع بندری امام خمینی - اسکله 20 - محوطه اختصاصی
تلفن1 : 5224865 - 061
تلفن2 : 09161514353
فکس : 52284364 - 061
موقعیت : ایران خوزستان بندر امام خميني
طرح : طلایی
تگ :
بندرامام خمینی تخلیه و بارگیری خدمات (بندری ، مالی ، اداری ، حسابرسی ، حفاظتی ، نیروی انسانی)