در حال بارگذاری ...
 • کتاب ضرورت تغییر نگرش های ترافیکی

   

  کتاب ضرورت تغییر نگرش های ترافیکی

  نگرش به موضوعات ترافیکی و راه حل های آن، طی چند دهه اخیر دستخوش تحولات اساسی و حتی در برخی موارد تغییر جهت ۱۸۰ درجه ای شده، اما هنوز حتی در محافل حمل و نقل و ترافیکی و نیز مراکز تصمیم گیری و تصمیم سازی مهم ما در بسیاری از موارد، تئوری های سه دهه ی قبل مطرح می شود.به عبارت دیگر، زمانی تئوری هایی بوده که در دنیا منسوخ شده، نادرست بودن آن به اثبات رسیده و کنار گذاشته شده اما گاهی ما هنوز در حال و هوای ۳۰ سال قبل هستیم و مصرانه برای اجرای آن تلاش می کنیم.

   

   

  کتاب ضرورت تغییر نگرش های ترافیکی

  کتاب ضرورت تغییر نگرش های ترافیکی

   

  مولف : مهرداد تقی زاده
  مطالب مرتبط

  نظرات کاربران