در حال بارگذاری ...
 • کتاب استانداردهای عملیاتی آتش نشانی بنادر

  نام لاتین : Standard Operating Procedure For Port Fire Brigade

   

  کتاب استانداردهای عملیاتی آتش نشانی بنادر

  Standard Operating Procedure For Port Fire Brigade

   

  مطالعاتی که ما را با مبانی، اصول، مدل ها و روش مقابله اصولی و استاندارد با حوادث اضطراری به ویژه آتش سوزی در بنادر نیاز به فراهم سازی دستورالعمل هایی که در آن به کارکنان ذیربط بهترین روش ها برای رویارویی با حوادث و رخ دادهایی که در فرآیند فعالیت بنادر صورت می گیرد، وجود دارد.

   

  کتاب استانداردهای عملیاتی آتش نشانی بنادر

  کتاب استانداردهای عملیاتی آتش نشانی بنادر

   

  طبیعت فعالیت های دریایی و بندری، همواره امر دریا و کشتی و حمل و نقل و بندرو... را با امر سانحه در پیوند قرار می دهد.به مفهوم دیگر بدنه کشتی و ساحل محیط زیست را نمی توان از بدنه سانحه جدا دانست، هر حرکتی و توسعه ای در اولی، موجب رخداد و اتفاقی در دومی است.در این میان آن چه که اهمیت دارد تدوین و تبیین دانش و مجموعه اطلاعاتی است که ما را برای مراقبت و محافظت از مقوله های در معرض تهدید، توانمند و صاحب ایده و نظر و راه  کار نماید.

   

  فهرست مطالب

  عمومی ۱- طراحی و اولویت ها

  عمومی ۲- آگاه سازی و هشدار اظطراری

  عمومی ۳- تناسب اندام و سلامتی کارکنان

  عمومی ۴- دستورالعمل های عمومی

  عملیات های آتش نشانی ۱- کلیات عمومی و ایمنی

  عملیات های آتش نشانی ۲- تجهیزات حفاظت تنفسی

  سیستم های مدیریت حادثه ۱- عمومی

  تجهیزات ۱- لباس محافظت شخصی

  تجهیزات ۲- دستگاه تنفسی

  تجهیزات ۳- دوربین های تصویربرداری حرارتی

  تجهیزات ۴- هوز آتش نشانی

  تجهیزات ۵- وسایل آتش نسانی و منابع برق

  تجهیزات ۶- هایدرنت

   

   

   

  ناشر : انتشارات اسرار دانش
  مولف : مرکز بررسی ها و مطالعات راهبردی سازمان بنادر و دریانوردی
  مطالب مرتبط

  نظرات کاربران