در حال بارگذاری ...
 • کتاب مبانی و پی رنگ ها در ساخت اجتماعی و کانون های زیستی و شهری سواحل جنوبی ایران

  نام لاتین : Foundations and plot in social construction and biological and urban centers of southern coast of iran

   

  کتاب مبانی و پی رنگ ها در ساخت اجتماعی و کانون های زیستی و شهری سواحل جنوبی ایران

  Foundations and plot in social construction and biological and urban centers of southern coast of iran

   

  این پژوهش قصد دارد تا بر اساس یک نگرش ارزشی به مقوله توسعه به عنوان یک واقعیت اجتماعی، مبادرت به تببین پشتوانه ای منطقی برای آن بنماید. سه موضوع زیر اجزایی از امر توسعه را در فضای بندرها و شهر-بندرها، نشان می دهند.

  - توسعه نسلی بنادر

  - توسعه اقتصادی - اجتماعی شهر - بندرها

  - جاری شدن امر مسئولیت اجتماعی سازمان ها

  کتاب مبانی و پی رنگ ها در ساخت اجتماعی و کانون های زیستی و شهری سواحل جنوبی ایران

  کتاب مبانی و پی رنگ ها در ساخت اجتماعی و کانون های زیستی و شهری سواحل جنوبی ایران

   

  شناخت ترجیح ها و پی رنگ های فرهنگی، با این هدف که تامین کننده ی یک نظام ارزشی برای واقعیت اجتماعی توسعه باشد، نیازمند به کار بردن یک نگرش ارزشی به مقوله توسعه است.این نگرش، کمک می کند تا از طریق نزدیک ساختن اهداف توسعه به واقعیت های اجتماعی - فرهنگی، امر توسعه را در پاسخ به ضرورت ها و نیازهای بومی و امیال مردمان به عنوان جامعه های هدف یاری رسانیم.

  پردازش این نگرش، سببی است تا امر توسعه و رهیافت های آن بر دوش فرهنگ جامعه، سنگینی نکند و در عمل، با بهره مندی از صفات توسعه پایدار، از ویژگی هایی چون تحول کیفی جامعه، سود رسانی به آحاد جامعه، بهبود کیفیت زندگی و برانگیختن مشارکت های مردمی حمایت گردد.

   

  فهرست مطالب کتاب

  فصل اول : کلیات پژوهش

  فصل دوم : بخش اول یافته های پژوهش - مساله فرهنگی و سیایت های توسعه ای

  فصل سوم : بخش دوم یافته های پژوهش - شناخت فرهنگ و کنش های فرهنگی

  فصل چهارم : بخش سوم یافته های پژوهش - مطالعه موردی دو شهر آبادان و خرمشهر

  فصل پنجم : بخش چهارم یافته های پژوهش - تبیین ویژگی مقوله های فرهنگی و نمودارهای اجتماعی در جامعه های هدف

  فصل ششم : تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش و تبیین نتایج در حوزه نظری

  فصل هفتم : تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش و تبیین نتایج در حوزه اجتماعی

   

   

   

  نویسنده : حمید ودادی
  ناشران : مرکز بررسی ها و مطالعات راهبردی سازمان بنادر و دریانوردی - انتشارات اسرار دانش


  | شناسه مطلب: 38365
  کتب تخصصی  نظرات کاربران