در حال بارگذاری ...
 • آموزش رانندگی - سبقت

      سبقت     لاین یا مسیر حرکت در جاده یا اتوبان یا بزرگراه و یا آزادراه ها از سمت راست ترتیب می گیرند. یعنی اول کندرو یا ...

   

   

  سبقت

   

   

  لاین یا مسیر حرکت در جاده یا اتوبان یا بزرگراه و یا آزادراه ها از سمت راست ترتیب می گیرند. یعنی اول کندرو یا همان لاین یا مسیر یک و لاین دوم ، سوم و چهارم. ترتیب سرعت در این لاین ها با تابلوها مشخص شده و معمولا لاین سوم یا چهارم در بعضی از راه ها مسیر سبقت یا گردش می باشد.

   

   

  آموزش رانندگی با خودروی سواری

  نحوه صحیح سبقت گرفتن از کامیون

   

   

  سبقت فقط از سمت چپ امکان پذیر است. در مواردی که وسیله نقلیه ای قبل از ماشین ما در حال گردش به چپ باشد از سمت راست آن می توانیم سبقت بگیریم و اما اگر آن وسیله نقلیه در لاین سوم یا چهارم باشد ما در لاین دوم یا سوم حرکت مستقیم یا همان حرکت بین خطوط را انجام می دهیم که در چنین مواردی سبقت حساب نمی شود.

   

  دنبال کنید

   

   

  آموزش رانندگی با خودروی سواری

  آموزش رانندگی - کنترل نگاه در رانندگی

  آموزش رانندگی - دوربرگردان ها
  آموزش رانندگی - قلق گیری کلاچ
  آموزش رانندگی - نیم کلاچ
  آموزش رانندگی - رعایت حق تقدم
  آموزش رانندگی - گردش به راست و چپ
  آموزش رانندگی - قانون ایست
  آموزش رانندگی - فاصله عرضی
  آموزش رانندگی - نحوه رانندگی در باران
  آموزش رانندگی - تنظیم سرعت در دنده عقب
  آموزش رانندگی - دنده عقب
  آموزش رانندگی - دور یک فرمان

  آموزش رانندگی - دور دو فرمان
  آموزش رانندگی - پارک دوبل
  آموزش رانندگی - پارک ال
  آموزش رانندگی - دنده معکوس
  آموزش رانندگی - حرکت دور میدان

  آموزش رانندگی - تقاطع
  آموزش رانندگی - چهارراه
  آموزش رانندگی - سبقت

  آموزش رانندگی - کنترل کلاچ در سربالایی

  آموزش رانندگی - نحوه ترمز گرفتن

  آموزش رانندگی - سرعت گیر

   
  نظرات کاربران