در حال بارگذاری ...
 • آموزش رانندگی - تقاطع

      تقاطع     حریم تقاطع ۱۵ متر می باشد و باید این حریم ، که ۱۵ متر نرسیده به تقاطع و ۱۵ متر بعد از تقاطع می باشد را رعایت ...

   

   

  تقاطع

   

   

  حریم تقاطع ۱۵ متر می باشد و باید این حریم ، که ۱۵ متر نرسیده به تقاطع و ۱۵ متر بعد از تقاطع می باشد را رعایت کرد. اگر ایست انجام بدهیم از نظر قانونی تخلف حساب می شود اما در حال حرکت از تقاطع های فرعی به اصلی باید طوری حرکت کنیم که محدوده ۱۵ متر را رد کنیم. در غیر این صورت اگر تصادفی اتفاق بیافتد در محدوده ی ۱۵ متری ، مقصر ماشینی که از فرعی بیرون آمده و اگر ۱۵ متر را رد کرده باشیم مقصر ماشینی که از خیابان اصلی می گذرد می باشد.

   

  آموزش رانندگی - تقاطع

   

  دنبال کنید

   

   

  آموزش رانندگی با خودروی سواری

  آموزش رانندگی - کنترل نگاه در رانندگی

  آموزش رانندگی - دوربرگردان ها
  آموزش رانندگی - قلق گیری کلاچ
  آموزش رانندگی - نیم کلاچ
  آموزش رانندگی - رعایت حق تقدم
  آموزش رانندگی - گردش به راست و چپ
  آموزش رانندگی - قانون ایست
  آموزش رانندگی - فاصله عرضی
  آموزش رانندگی - نحوه رانندگی در باران
  آموزش رانندگی - تنظیم سرعت در دنده عقب
  آموزش رانندگی - دنده عقب
  آموزش رانندگی - دور یک فرمان

  آموزش رانندگی - دور دو فرمان
  آموزش رانندگی - پارک دوبل
  آموزش رانندگی - پارک ال
  آموزش رانندگی - دنده معکوس
  آموزش رانندگی - حرکت دور میدان

  آموزش رانندگی - تقاطع
  آموزش رانندگی - چهارراه
  آموزش رانندگی - سبقت

  آموزش رانندگی - کنترل کلاچ در سربالایی

  آموزش رانندگی - نحوه ترمز گرفتن

  آموزش رانندگی - سرعت گیر

   
  نظرات کاربران