در حال بارگذاری ...
 • آموزش رانندگی - دنده معکوس

    دنده معکوس   ابتدا از دنده ۱ تا دنده ۳ با سرعت مناسب که دنده ها راحت جای گیری کنند ، حرکت کرده و جهت معکوس و نگهداشتن ماشین ، با ...

   

  دنده معکوس

   

  ابتدا از دنده ۱ تا دنده ۳ با سرعت مناسب که دنده ها راحت جای گیری کنند ، حرکت کرده و جهت معکوس و نگهداشتن ماشین ، با راهنمای سمت راست پا را از گاز برداشته ، بر روی پدال ترمز می گذاریم. ترمز را فشار می دهیم ، با کمی مکث آزاد می کنیم ، مجددا ترمز می گیریم ، با مکث آزاد می کنیم ، همین عمل را ۱ یا ۲ بار دیگر تکرار می کنیم تا سرعت حرکت مناسب دنده ۲ شود که همزمان فاصله عرضی با جدول یا کنار خیابان را تنظیم کرده باشیم.

   

  آموزش رانندگی - دنده معکوس

   

  قبل از ایست کامل و زمانی که به سرعت مجاز دنده ۲ رسیدیم دنده را در حالت ۲ قرار داده ، بعد از آن ایست کرده و در صورت نیاز دنده را در حالت دنده ۱ قرار می دهیم.

   

  دنبال کنید

   

   

  آموزش رانندگی با خودروی سواری

  آموزش رانندگی - کنترل نگاه در رانندگی

  آموزش رانندگی - دوربرگردان ها
  آموزش رانندگی - قلق گیری کلاچ
  آموزش رانندگی - نیم کلاچ
  آموزش رانندگی - رعایت حق تقدم
  آموزش رانندگی - گردش به راست و چپ
  آموزش رانندگی - قانون ایست
  آموزش رانندگی - فاصله عرضی
  آموزش رانندگی - نحوه رانندگی در باران
  آموزش رانندگی - تنظیم سرعت در دنده عقب
  آموزش رانندگی - دنده عقب
  آموزش رانندگی - دور یک فرمان

  آموزش رانندگی - دور دو فرمان
  آموزش رانندگی - پارک دوبل
  آموزش رانندگی - پارک ال
  آموزش رانندگی - دنده معکوس
  آموزش رانندگی - حرکت دور میدان

  آموزش رانندگی - تقاطع
  آموزش رانندگی - چهارراه
  آموزش رانندگی - سبقت

  آموزش رانندگی - کنترل کلاچ در سربالایی

  آموزش رانندگی - نحوه ترمز گرفتن

  آموزش رانندگی - سرعت گیر

   

   

   

   

   

   

   

   
  نظرات کاربران