در حال بارگذاری ...
 • آموزش رانندگی - دنده عقب

    تنظیم فاصله عرضی ، در حال حرکت رو به عقب یا همان دنده عقب حرکت کردن     ماشین را به حالت موازی با جدول نگه داشته با دست چپ ، ...

   

  تنظیم فاصله عرضی ، در حال حرکت رو به عقب یا همان دنده عقب حرکت کردن

   

   


  ماشین را به حالت موازی با جدول نگه داشته با دست چپ ، وسط فرمان را می گیریم. جهت تنظیم دستمان نباید از وسط بالای فرمان جا به جا شود و یا در صورت جا به جا شدن ،‌ حد نصاب آن را باید بدانیم. در حال حرکت رو به عقب ، نباید جلو را نگاه کرد و باید دنده را در حالت دنده عقب گذاشت. همچنین راهنمای سمت راست برای حرکت رو به عقب و با نگاه کردن رو به عقب ، با این حالت که دست راست را پشت صندلی شاگرد گذاشته و سر و گردن را برمی گردانیم و از بین دو صندلی جلو ، عقب را نگاه می کنیم و با چراغ استپ موجود در شیشه عقب با یکی از این دو حالت تنظیم می کنیم  :

   

  آموزش رانندگی - دنده عقب

  نحوه صحیح حرکت به صورت دنده عقب

   

  ۱- یا اینکه کل چراغ سوار بر پیاده رو شود؛ لبه سمت راست چراغ از زاویه دید راننده مماس با لبه پایین جدول یا همان محل برخورد جاده و جدول
  ۲- یا آنکه لبه سمت چپ از زاویه دید راننده مماس با لبه پایین جدول قرار گیرد و چراغ سوار بر جاده باشد.

   

  تنظیم در حال حرکت

  اگر چراغ سوار بر پیاده رو شود فاصله کم می شود و باید به سمت چپ یا جاده فرمان را دور دهیم و اگر چراغ وسط جاده شود فاصله زیاد می شود که در این صورت باید به سمت راست فرمان را دور بدهیم یا همان سمت جدول.

  سرعت حرکت رو به عقب با کلاچ تنظیم می شود به این صورت که کلاچ را بیشتر آزاده کرده تا سرعت کمی بالا رود ، کلاچ را فشار می دهیم سرعت کم می شود که در حال حرکت رو به عقب حتما باید سرعت حرکت کم باشد.

   

  دنبال کنید

   

   

  آموزش رانندگی با خودروی سواری

  آموزش رانندگی - کنترل نگاه در رانندگی

  آموزش رانندگی - دوربرگردان ها
  آموزش رانندگی - قلق گیری کلاچ
  آموزش رانندگی - نیم کلاچ
  آموزش رانندگی - رعایت حق تقدم
  آموزش رانندگی - گردش به راست و چپ
  آموزش رانندگی - قانون ایست
  آموزش رانندگی - فاصله عرضی
  آموزش رانندگی - نحوه رانندگی در باران
  آموزش رانندگی - تنظیم سرعت در دنده عقب
  آموزش رانندگی - دنده عقب
  آموزش رانندگی - دور یک فرمان

  آموزش رانندگی - دور دو فرمان
  آموزش رانندگی - پارک دوبل
  آموزش رانندگی - پارک ال
  آموزش رانندگی - دنده معکوس
  آموزش رانندگی - حرکت دور میدان

  آموزش رانندگی - تقاطع
  آموزش رانندگی - چهارراه
  آموزش رانندگی - سبقت

  آموزش رانندگی - کنترل کلاچ در سربالایی

  آموزش رانندگی - نحوه ترمز گرفتن

  آموزش رانندگی - سرعت گیر

   
  نظرات کاربران