در حال بارگذاری ...
 • آموزش رانندگی - فاصله عرضی

      فاصله عرضی   در تنظیم فاصله عرضی ، به خاطر اینکه جدول ها ارتفاع یکسان ندارند و ممکن است که جدول به خاطر درب ورودی منزل به ...

   

   

  فاصله عرضی

   


  در تنظیم فاصله عرضی ، به خاطر اینکه جدول ها ارتفاع یکسان ندارند و ممکن است که جدول به خاطر درب ورودی منزل به شکل پل شده باشد و از آنجایی که کناره جاده یا همان جایی که جدول و جاده به هم خورده باشند ثابت می باشد ، لبه پایین جدول یا محل تلاقی جاده و جدول مد نظر گرفته می شود.

   

  تنظیم فاصله عرضی در حال حرکت رو به جلو


  در حال حرکت رو به جلو ، کنار خیابان به آرامی حرکت می کنیم و تا جایی که آب پاش یا انتهای برف پاک کن سمت راست در یک خط اریب از زاویه دید راننده ، مماس با لبه پایین جدول یا همان جایی که جاده و جدول به یکدیگر می خورند ، فاصله تنظیم می شود که حدود آن از ۴۵ الی ۶۰ سانتی متر می باشد.

   

  دنبال کنید

   

   

  آموزش رانندگی با خودروی سواری

  آموزش رانندگی - کنترل نگاه در رانندگی

  آموزش رانندگی - دوربرگردان ها
  آموزش رانندگی - قلق گیری کلاچ
  آموزش رانندگی - نیم کلاچ
  آموزش رانندگی - رعایت حق تقدم
  آموزش رانندگی - گردش به راست و چپ
  آموزش رانندگی - قانون ایست
  آموزش رانندگی - فاصله عرضی
  آموزش رانندگی - نحوه رانندگی در باران
  آموزش رانندگی - تنظیم سرعت در دنده عقب
  آموزش رانندگی - دنده عقب
  آموزش رانندگی - دور یک فرمان

  آموزش رانندگی - دور دو فرمان
  آموزش رانندگی - پارک دوبل
  آموزش رانندگی - پارک ال
  آموزش رانندگی - دنده معکوس
  آموزش رانندگی - حرکت دور میدان

  آموزش رانندگی - تقاطع
  آموزش رانندگی - چهارراه
  آموزش رانندگی - سبقت

  آموزش رانندگی - کنترل کلاچ در سربالایی

  آموزش رانندگی - نحوه ترمز گرفتن

  آموزش رانندگی - سرعت گیر

   
  نظرات کاربران