در حال بارگذاری ...
 • آموزش رانندگی - قانون ایست

    قانون ایست   قانون ایست به ما می گوید هرگاه می خواهیم ایست کنیم پس از اینکه ماشین کاملا توقف کرد بایستی اول ترمز دستی را بالا ...

   

  قانون ایست

   


  قانون ایست به ما می گوید هرگاه می خواهیم ایست کنیم پس از اینکه ماشین کاملا توقف کرد بایستی اول ترمز دستی را بالا کشید و دنده را خلاص کنیم. بعد پا را از روی کلاچ برداریم. در صورتی که توقف ما کمتر از ۳ ثانیه طول بکشد چون می خواهیم مجددا حرکت کنیم نیازی به خلاص کردن دنده نیست و فقط باید از دنده ۱ بودن آن مطمئن شویم ، ولی درصورتی که توقف ما بیش از ۳ ثانیه طول بکشد اول دنده را خلاص می کنیم سپس پا را از روی کلاچ برمی داریم.

   

   

  آموزش رانندگی - قانون ایست

   

  اگر دنده را خلاص نکرده و پا را از روی کلاچ برداریم ، ارتباط بین چرخ و موتور مجددا وصل می شود و باعث می شود ماشین رو به جلو پرت شده و خاموش شود. پس بنابراین قانون ایست مساوی است با :

   

  • گرفتن کلاچ
  • ترمز آهسته
  • ایست کامل

   

  سپس دنده خلاص و بعد کلاچ را رها می کنیم و تا زمانی که قصد حرکت نداریم ، پا را از روی ترمز رها نمی کنیم. اگر توقف ما بیش از ۲۰ ثانیه طول بکشد بایستی ترمز پایی را به ترمز دستی انتقال دهیم. بدین ترتیب که ترمزدستی را کشیده و پا را از پدال ترمز برمی داریم.

   

   

  ایست نبش تقاطع های حصاردار در معابر شهری


  به تقاطع که رسیدیم جایی که آیینه های بغل به موازات گوشه های دیوار رسیدند ، ایست کرده ، چپ و راست را نگاه می کنیم. حدودا باید ۲۰۰ الی ۳۰۰ متر چپ و راست ما دیده شود و بعد از اینکه اطمینان پیدا کردیم که خطری ما را تهدید نمی کند به حرکت خود ادامه می دهیم.

   

   

  دنبال کنید

   

   

  آموزش رانندگی با خودروی سواری

  آموزش رانندگی - کنترل نگاه در رانندگی

  آموزش رانندگی - دوربرگردان ها
  آموزش رانندگی - قلق گیری کلاچ
  آموزش رانندگی - نیم کلاچ
  آموزش رانندگی - رعایت حق تقدم
  آموزش رانندگی - گردش به راست و چپ
  آموزش رانندگی - قانون ایست
  آموزش رانندگی - فاصله عرضی
  آموزش رانندگی - نحوه رانندگی در باران
  آموزش رانندگی - تنظیم سرعت در دنده عقب
  آموزش رانندگی - دنده عقب
  آموزش رانندگی - دور یک فرمان

  آموزش رانندگی - دور دو فرمان
  آموزش رانندگی - پارک دوبل
  آموزش رانندگی - پارک ال
  آموزش رانندگی - دنده معکوس
  آموزش رانندگی - حرکت دور میدان

  آموزش رانندگی - تقاطع
  آموزش رانندگی - چهارراه
  آموزش رانندگی - سبقت

  آموزش رانندگی - کنترل کلاچ در سربالایی

  آموزش رانندگی - نحوه ترمز گرفتن

  آموزش رانندگی - سرعت گیر

   
  نظرات کاربران