در حال بارگذاری ...
 • اظهارنامه فرستندگان کالا برای حمل کالای خطرناک ( SDT )

  نام لاتین: SHIPPERS DECLARATION FOR THE TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS

   

   

  اظهارنامه فرستندگان کالا برای حمل کالای خطرناک 

  ( SDT )

  SHIPPERS DECLARATION FOR THE TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS

   

   

  برای حمل کالاهای خطرناک فورواردر باید اطلاعات جامعی خصوصاً در رابطه با طبقه‌بندی کالا داشته باشد.این اظهارنامه به فورواردر اجازه می‌دهد وضعیت کالا را مشخص و مسائل مربوط به حدود مسئولیت را در صورت وقوع حوادث یا خسارت، معین کند. لذا می‌بایست در اظهارنامه جهت تکمیل و امضا به فرستنده کالا تحویل شود. در هر صورت فرستنده باید این اظهارنامه را مهر و امضا کند.

   

   

  - اسناد فیاتا

  - بارنامه حمل مرکب چند وجهی فیاتا  (FBL  )

  - گواهی رسید فیاتا  ( FCR )

  - گواهی حمل فیاتا  ( FCT )

  - رسید انبار فیاتا  ( FWR )

  - اظهارنامه فرستندگان کالا برای حمل کالای خطرناک  ( SDT )

  - دستور حمل فیاتا  ( FFI )

   

  - اظهارنامه فرستندگان کالا برای حمل کالای خطرناک ( SDT )

  - اظهارنامه فرستندگان کالا برای حمل کالای خطرناک  ( SDT )

   
  مطالب مرتبط

  نظرات کاربران