در حال بارگذاری ...
 • اسناد فیاتا

   

  اسناد فیاتا

   

  یکی از اقدامات مفیدی که  فدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی فورواردر موسوم به فیاتا به عمل آورده ، تهیه اسناد متحدالشکل یا مقررات یکسان است. این اسناد به وسیله فورواردرهای عضو سازمان فیاتا که داری مجوز برای صدور این اسناد هستند، صادر می‌شوند.

   

  اسناد فیاتا

  در اینجا لازم است موارد استفاده هر یک از این اسناد به طور مختصر بیان شود. قبل از شروع بحث ذکر نکات زیر ضروری است:

  الف ـ نظارت بر چاپ و توزیع این اسناد منحصراً در اختیار سازمان فیاتا و اعضای مجاز آن است.

  ب ـ قبل از چاپ اسناد فیاتا ، سازمان‌های عضو ملزم به ارائه فرم چاپی به دبیرخانه فیاتا جهت بررسی و تأیید آن هستند.

  ج ـ حق چاپ گواهی حمل ، بارنامه حمل مرکب و رسید انبار فیاتا برای فیاتا محفوظ است و تکثیر این اسناد توسط شرکت‌ها به هر شکل ممنوع است.

   

  در حال حاضر فیاتا شش سند ذیل را در اختیار اعضای خود جهت استفاده قرار داده است.

   

  - اسناد فیاتا

  - بارنامه حمل مرکب چند وجهی فیاتا  (FBL  )

  - گواهی رسید فیاتا  ( FCR )

  - گواهی حمل فیاتا  ( FCT )

  - رسید انبار فیاتا  ( FWR )

  - اظهارنامه فرستندگان کالا برای حمل کالای خطرناک  ( SDT )

  - دستور حمل فیاتا  ( FFI )

   

   
  مطالب مرتبط

  نظرات کاربران