در حال بارگذاری ...
 • کتاب قوانین و مقررات مربوط به پایانه ها و تاسیسات رفاهی بین راهی

   

  قوانین و مقررات مربوط به پایانه ها و تاسیسات رفاهی بین راهی و مستندسازی اموال غیرمنقول سازمان

   

  ارتقای سطح فرهنگ و افزایش معلومات حرفه ای و تخصصی بخش راهداری و سرمایه گذاری در حوزه حمل و نقل جاده ای از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد و این امر میسر نخواهد شد مگر آنکه دست اندرکاران بخش راهداری و سرمایه گذاری در حوزه حمل و نقل جاده ای به نحو احسن بر انجام مسئولیت ها و تعهدات و تکالیف خود واقف بوده و در انجام عملیات ساخت و ساز و سرمایه گذاری در بخش دولتی و حفظ و حراست از احاریم راه ها ، توجه ویژه ای به آنچه که در قوانین و مقررات متجلی می گردد ، داشته باشند.

   

  کتاب قوانین و مقررات مربو به پایانه ها و تاسیسات رفاهی بین راهی

  کتاب قوانین و مقررات مربو به پایانه ها و تاسیسات رفاهی بین راهی

   

   

  این مجموعه در بادی امر جهت استفاده و بهره برداری مدیران و کارشناسان سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای تهیه گردیده است لیکن کلیه سرمایه گذاران داخلی و خارجی بخش حمل و نقل می توانند با مطالعه و بهره برداری از این مجموعه ، ضمن آشنایی با وظایف و تکالیف خود در راستای انجام هر چه بهتر تعهدات قراردادی و استیفای حقوق خود نیز اقدام نمایند.

   

   

  ناشر : انتشارات کارا
  مولف : دفتر حقوقی و تدوین مقررات سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای
  مطالب مرتبط

  نظرات کاربران (1)