در حال بارگذاری ...
 • کتاب تصادفات و ترسیم کروکی

   

  کتاب نحوه تنظیم گزارش رسیدگی به تصادفات و ترسیم کروکی

   

  کارشناسان تصادفات پلیس راهنمایی و رانندگی که وظیفه رسیدگی به تصادفات را بر عهده دارند باید نتیجه بازدید خود را در قالب گزارش و ترسیم کروکی در فرم های مخصوص تهیه و جهت بهره برداری سازمان های مختلف و افراد از جمله بیمه ها ،‌مقامات قضایی و غیره در اختیار آنان قرار دهند.لذا ضرورت دارد کارشناسان مذکور در حد مطلوب با نحوه گزارش نویسی و ترسیم کروکی آشنا شوند تا بتوانند با ثبت دقیق اطلاعات و ارائه آن با اظهار نظر کارشناسی در احقاق حقوق زیاندیدگان کوشش نمایند.

   

  کتاب تصادفات و ترسیم کروکی

  کتاب تصادفات و ترسیم کروکی

   

  در کتاب نحوه تنظیم گزارش رسیدگی به تصادفات و ترسیم کروکی ، سعی گردیده در این رابطه نکات مفید و آموزنده ای ارائه شود.هم چنین در فصل آخر کتاب نحوه استفاده از اطلاعات فرم کام و تجزیه و تحلیل آنها جهت استفاده در مدیریت تصادفات شرح داده شده است.

   

   

   

  ناشر : روشنی
  مولف : غلامرضا روشنی
  نظرات کاربران (2)