در حال بارگذاری ...
 • موافقتنامه حمل و نقل ارتباط مستقیم بار توسط راه‌آهن

  موقعیت: صوفیه

   

   

  موافقتنامه حمل و نقل ارتباط مستقیم بار توسط راه‌آهن (SMGS)

   

   

  راه‌آهن کشورهای جمهوری سوسیالیستی خلق آلبانی ، جمهوری بلغارستان ، جمهوری مجارستان ، جمهوری سوسیالیستی ویتنام ، جمهوری دموکراتیک آلمان سابق ، جمهوری خلق چین ، جمهوری دموکراتیک خلق کره ، جمهوری خلق مغولستان ، جمهوری لهستان ، رومانی ،‌اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی سابق و چک و اسلواکی سابق به منظور سازماندهی حمل و نقل بار در ارتباط مستقیم بین‌المللی توسط راه‌آهن با کسب اختیارات تام از وزارتخانه‌های متبوع خویش مقرراتی را تحت عنوان « موافقتنامه حمل و نقل ارتباط مستقیم بار توسط راه‌آهن» موسوم به (SMGS) تنظیم و امضا کردند.

   

  این موافقتنامه از اول نوامبر ۱۹۵۱ به مورد اجرا در آمد و تغییرات و اضافاتی طی کنفرانس‌های مورخ ۳۱ ژوئیه ۱۹۵۳ مسکو، مورخ ۳۰ ژوئیه ۱۹۵۵ برلین ، مورخ ۲۵ مه ۱۹۵۷ و همچنین تغییرات و اضافاتی توسط کمیته «OSJD» مورخ CIM مه  ۱۹۵۹، ۳۰ نوامبر ۱۹۶۴، ۲۹ مه ۱۹۷۰، ۵ آوریل ۱۹۷۱، ۲۳ اکتبر ۱۹۸۰ و ۱۷ اکتبر ۱۹۸۸، در آن انجام پذیرفته که از تاریخ CIV ژوئیه ۱۹۹۰ نافذ شده‌اند.

   

  این موافقتنامه نامحدود بوده و به زبان‌های چینی ، آلمانی و روسی تنظیم شده است که هر یک از متون دارای اعتبار یکسان است و در صورت بروز تفاسیر مختلف در متون، متن زبان روسی متن اصلی خواهد بود.

   

  راه‌آهن کشو ما در سال ۱۳۷۶ به عضویت این موافقتنامه در آمده و راه‌آهن‌های مجارستان و چک و اسلواکی از تاریخ اول ژانویه ۱۹۹۱ و راه‌آهن جمهوری دموکراتیک آلمان از تاریخ سوم اکتبر ۱۹۹۰ از عضویت در این موافقتنامه انصراف داده‌اند.

   

  این موافقتنامه در حال حاضر یک مقدمه و ۴۱ ماده و ۱۱ ضمیمه است که عبارتند از:

   

  ۱- ضمیمه شماره ۱- فهرست کالاهایی که در انحصار ادارات پست هستند.

   

  ۲- ضمیمه شماره۲- مقررات حمل بارهای خطرناک

   

  ۳- ضمیمه شماره ۳- مقررات بار در معیت مراقبین فرستنده یا گیرنده بار

   

  ۴- ضمیمه شماره ۴- مقررات حمل بارهای سریع‌الفساد

   

  ۵- ضمیمه شماره ۵- مربوط به گاباری بارگیری

   

  ۶- ضمیمه شماره۶- برچسب‌های الحاقی روی نگله‌ها، واگن‌ها، کانتینرها و همچنین علامت‌گذاری روی نگله‌های بار

   

  ۷- ضمیمه شماره۷- شرح قطعات بازشونده از اتومبیل ، تراکتورها و سایر خودروها

   

  ۸- ضمیمه شماره۸- مقررات حمل کانتینر

   

  ۹- ضمیمه شماره۹- مقررات حمل بار روی پالت

   

  ۱۰- ضمیمه شماره۱۰- مقررات حمل واگن‌هایی که متعلق به راه‌آهن نیست.

   

  ۱۱- ضمیمه شماره۱۱- مقررات حمل بار در پاکت‌های حمل و نقلی

   

  بر اساس این موافقتنامه راه‌آهن‌های عضو موظفند کلیه بارها به غیر از بارهای ذیل:

   

  ۱- موادی که حمل آن در یک کشور که راه‌آهن آن عضو موافقتنامه است، ممنوع باشد؛

   

  ۲- موادی که حمل آن در انحصار وزارت پست حتی یک کشور عضو موافقتنامه باشد؛

   

  ۳- مواد منفجره، مهمات نظامی و آتش‌زا به استثنای وسایل مربوط به شکار و ورزشی؛

   

  ۴- مواد منفجره، گازهای تحت فشار، مواد قابل احتراق و همچنین مواد رادیواکتیو؛

   

  ۵- حمل خرده بار که وزن آن کمتر از ۱۰ کیلوگرم باشد و در یک صندوق قرار دارد. این محدودیت شامل بارهایی که در یک صندوق قرار دارند و حجم آن از ۰/۱ متر مکعب تجاوز نکنند، نمی‌شود؛

   

  ۶- بارهایی که وزن آنها بیش از ۱/۵ تن است و در واگن‌های مسقف که سقف آنها باز نمی‌شود و در مسیر باید تخلیه و بارگیری شوند؛

   

  ۷- حمل خرده بار در وسایط خطی رو باز با وزن حداقل ۱۰۰ کیلوگرم که در صندوق قرار دارد و در مسیر باید تخلیه و بارگیری شوند؛

   

  را مشروط به شرط ذیل حمل نمایند:

   

  الف: حمل بار به کمک وسایط باربندی که راه‌آهن مهیا کرده است، صورت گیرد.

   

  ب: فرستنده کالا مقررات و شرایط این موافقتنامه را رعایت کند.

   

  ج: انجام حمل بار وضعیتی را پیش نیاورد که راه‌آهن نتواند از آن جلوگیری کند و یا رفع آن وضعیت به راه‌آهن مربوط نباشد.

   

  د: حمل بار در برنامه حمل و نقل توسط راه‌آهن مبدأ پیش‌بینی شده باشد.

   

  طبق این موافقتنامه چنانچه در زمان حمل و نقل کالایی معلوم شود که بار تحویلی جهت حمل مجاز نمی‌باشد، حتی اگر نام آن صحیح نوشته شده باشد، آن بار توقیف و طبق مقررات داخل کشوری که بار در آنجا توقیف شده است، عمل می‌شود.

   

  بارنامه صادره در چارچوب این موافقتنامه شامل اوراق زیر است:

   

  ۱- اصل بارنامه (برای دریافت کننده)

   

  ۲- برگ اطلاعات بین‌راهی (سیاهه راه‌آهن برای راه‌آهن مقصد و راه‌آهن‌های مسیر)

   

  ۳- نسخه دوم بارنامه (برای فرستنده)

   

  ۴- برگ تحویل بار برای راه‌آهن مقصد

   

  ۵- برگ اعلامیه ورود بار برای دریافت کننده

   

  برگ‌های شماره ۱و۲و۳و۴و۵ باید همراه بار تا ایستگاه مقصد باشد و برگ شماره ۳ بارنامه (نسخه دوم بارنامه) پس از عقد قرارداد حمل و نقل به فرستنده برگردانده می‌شود. این برگ (برگ دوم) اعتبار اصل بارنامه یعنی برگ شماره ۱ را ندارد. بایستی از برگ اطلاعات بین‌راهی دو نسخه برای راه‌آهن مبدأ و یک نسخه برای هر یک از راه‌آهن‌های مسیر صادر شود. بارنامه به زبان کشور مبدأ و به یک یا دو زبان رسمی راه‌آهن‌های عضو (چینی، آلمانی، روسی) چاپ می‌شود.

   

  فرستنده باید در ستون «اعلام ارزش بار» بارنامه، قیمت بارهای زیر را به هنگام تحویل برای حمل اعلام نماید:

   

  ۱- طلا، نقره، پلاتین و فرآورده‌های آن

   

  ۲- سنگ‌های گرانبها

   

  ۳- پوست‌های گرانبها، مثل پوست بیدستر، پوست روباه خاکستری، پوست قاقم، پوست دله، پوست شغاره، پوست سمور آبی، پوست قره گل، پوست فک، پوست گربه آبی، پوست روباه‌نقره‌ای، پوست سنجاب و پوست سمور و مصنوعات آنها

   

  ۴- فیلم (غیر خام)

   

  ۵- تابلو

   

  ۶- مجسمه

   

  ۷- آثار هنری

   

  ۸- عتیقه

   

  ۹- لوازم خانگی،‌تحویل لوازم خانگی برای حمل بدون اعلام قیمت آن تنها در صورتی مجاز است که فرستنده در ستون «درخواست مخصوص فرستنده» بارنامه، عبارت «بدون اعلام قیمت» را بنویسد و امضا کند.

   

  هنگام تحویل لوازم خانگی برای حمل و یا درج قیمت آن در بارنامه، فرستنده باید لیست لوازم را در سه نسخه با ذکر شرح کالا، تعداد و قیمت لوازم خانگی که در هر صندوق «هرنگله» قرار دارد را تنظیم نماید و جمع کل تعداد و جمع کل قیمت را بنویسد.

   

  نسخه اول لیست در ایستگاه مبدأ و نسخه دوم در نزد فرستنده باقی می‌ماند و نسخه سوم همراه لوازم خانگی تا ایستگاه مقصد ارسال می‌شود.

   

  فرستنده باید مدارک مورد نیاز برای انجام مقررات گمرکی و سایر مقررات در کل طول مسیر و حتی در صورت لزوم گواهی نامه و برگ مشخصات را ضمیمه بارنامه کند و راه‌آهن وظیفه کنترل صحت و یا کافی بودن مدارک ضمیمه شده به بارنامه توسط فرستنده را ندارد و فرستنده در صورت بروز عواقب ناشی از عدم، ناقص بودن یا صحیح نبودن مدارک منضمه در مقابل راه‌آهن مسئولیت دارد.

   

  و چنانچه این مدارک ناقص باشد و کالا مشمول جریمه‌های مربوط به انبارداری و توقف واگن‌ها می‌شود، می‌بایست آنها را بپردازد.

   

  بر اساس این موافقتنامه، راه‌آهن به منظور دریافت کلیه هزینه‌های ناشی از قرارداد حمل و نقل، حق دارد بار را گرو نگه دارد و این حق تا زمانی که بار در اختیار راه‌آهن است، نافذ می‌باشد.

   

  طبق این موافقتنامه فرستنده حق دارد تغییرات ذیل را در مفاد قرارداد اعمال کند:

   

  ۱- بار را در ایستگاه مبدأ باز پس گیرد.

   

  ۲- ایستگاه مقصد را تغییر دهد که در این حالت باید اسامی ایستگاه‌های مرزی را که بعد از انجام تغییرات بار از طریق آنها عبور می‌کند، در بارنامه قید نماید.

   

  ۳- گیرنده بار را تغییر دهد.

   

  ۴- بار را به ایستگاه مبدأ باز گرداند.

   

  و گیرنده نیز می‌تواند تغییرات ذیل را در قرارداد انجام دهد:

   

  الف: ایستگاه مقصد را در محدوده کشور گیرنده بار تغییر دهد.

   

  ب: گیرنده بار را تغییر دهد.

   

  ج: گیرنده بار می‌تواند بر اساس این موافقتنامه تغییراتی در قرارداد حمل و نقل آن هم در ایستگاه مرزی ورودی به کشور گیرنده و زمانی که هنوز بار از ایستگاه مبدأ ارسال نشده است انجام دهد.

   

  در آن زمانی که بار از ایستگاه مرزی کشور گیرنده بار عبور کرده است، انجام تغییرات در قرارداد حمل و نقل فقط بر مبنای مقررات داخلی و جاری راه‌آهن مقصد امکان‌پذیر است. شایان ذکر است که تغییرات در بار که منجر به تقسیم بار شود ممنوع است و تغییرات در قرارداد حمل و نقل بایستی بر اساس درخواست کتبی فرستنده یا گیرنده بار انجام پذیرد.

   

  حق و حقوق فرستنده بار برای انجام تغییرات در قرارداد حمل و نقل از لحظه دریافت بارنامه توسط گیرنده بار یا ورود بار به ایستگاه مرزی راه‌آهن مقصد ساقط می‌گردد.

   

  انجام تغییرات توسط فرستنده و گیرنده فقط می‌تواند یک بار انجام پذیرد و فرستنده کالا مسئولیتی در قبال عواقبی که در نتیجه تغییرات قرارداد که بر اساس اعلامیه کتبی گیرنده بار پیش می‌آید، ندارد.

   

  بر اساس این موافقتنامه راه‌آهن حق دارد در موارد زیر از انجام تغییرات در قرارداد حمل و نقل خودداری یا انجام این تغییرات را متوقف کند:

   

  ۱- چنانچه اجرای آن برای ایستگاه راه‌آهن مقصد که باید تغییرات را اعمال نماید، در زمان دریافت اعلامیه کتبی یا اطلاعیه تلگرام ایستگاه مبدأ یا مقصد ممکن نباشد.

   

  ۲- چنانچه این امر با قوانین و مقررات داخلی کشوری که در مسیر حمل قرار دارد، مغایر باشد.

   

  ۳- چنانچه اجرای این تغییرات موجب بروز اختلالات در سیستم بهره‌برداری راه‌آهن شود.

   

  ۴- چنانچه در موقع تغییر ایستگاه مقصد، قیمت بار کلیه هزینه‌های مربوط به انتقال بار به ایستگاه مقصد جدید را نمی‌پوشاند، به غیر از مواردی که هزینه‌ها سریعاً پرداخت یا پرداخت آنها ضمانت می‌شود.

   

  اگر در طول مسیر به منظور بررسی‌های مرزی گمرکی و همچنین امور بهداشتی و فیتوپالوژی و سایر موارد مجبور به باز کردن واگن، کانتینر، اتومبیل، تراکتور و سایر خودروها شوند، نتیجه آن تعویض پلمپ نصب شده اولیه است که پلمپ‌های گمرکی و پلمپ‌های هر یک از راه‌آهن‌های مسیر با پلمپ‌های فرستنده یا ایستگاه مبدأ از نظر ارزش برابر است.

   

  فرستنده و گیرنده بار حق دارند در ارتباط با قرارداد حمل و نقل شکایت‌و اقامه دعوی کنند. این شکایت بایستی به صورت مکتوب و مستدل و با ذکر غرامت توسط فرستنده برای راه‌آن مبدأ و گیرنده بار برای راه‌آهن مقصد ارسال شود. شکایت برای هر محموله باید به صورت جداگانه باشد.

   

  راه‌آهن موظف است ظرف مهلت ۱۸۰ روز از زمان تاریخ مهر اداره پست یا یادداشت راه‌آهن مبنی بر دریافت مستقیم شکایت، موضوع را بررسی و پاسخ آن را بدهد و در صورتی که مدعی محق باشد، مبالغ درخواستی باید پرداخت شود.

   

  شکایت و اقامه دعوی فرستنده و گیرنده به راه‌آهن طبق قرارداد حمل و نقل و همچنین شکایت و اقامه دعوی راه‌آهن به گیرنده و فرستنده بار در مورد پرداخت کرایه حمل، جرایم و در مورد غرامت می‌تواند ظرف مهلت ۹ ماه به استثنای شکایت و اقامه دعوی در مورد تأخیر در تحویل بار که مدت آن دو ماه است، انجام پذیرد.

   

  این زمان‌ها به شرح زیر محاسبه می‌شوند:

   

  ۱- برای شکایت در مورد غرامت باید مفقود شدن بخشی از بار، کسری وزن، صدمه‌دیدگی، فاسد شدن یا افت کیفیت و همچنین تأخیر در تحویل بار از روز تحویل بار.

   

  ۲- برای شکایت در مورد غرامت باید مفقود شدن کامل بار از روز سی‌ام بعد از انقضای زمان تحویل بار.

   

  ۳- برای شکایت در مورد پرداخت اضافه یا برای شکایت در مورد بازپرداخت کرایه حمل، اضافه پرداخت کرایه حمل، جرایم یا برای تسویه حساب در ارتباط با کاربرد اشتباه تعرفه و همچنین اشتباه به هنگام محاسبه پرداخت‌ها از روز پرداخت یا چنانچه پرداخت انجام نگرفته، از روز تحویل بار.

   

  ۴- برای شکایت در مورد پرداخت مبالغ باقی مانده از فروش بار، از روز فروش آن.

   

  ۵- برای سایر شکایات و مطالبات از روز استقرار وضعیتی که اساسی باشد برای ارائه شکایت و تاریخ شروع جریان روز زمان به مدت اضافه می‌شود.

   

  ارائه شکایت کتبی فرستنده و یا گیرنده بار به راه‌آهن، جریان مرور زمان را به تعویق می‌اندازد. جریان مرور زمان از روزی که راه‌آهن به مدعی اطلاع می‌دهد که شکایت وی به طور کامل یا بخشی از آن رد شده است، ادامه می‌یابد، روز رد شکایت روزی است که اداره پست مهر تاریخ‌دار خود را حک می‌کند یا روزی که مدعی یادداشت رد شدن شکایتش را دریافت می‌دارد.

   

  هرگونه پیشنهاد راه‌آهن‌ها در ارتباط با انجام تغییرات و اضافات این موافقتنامه می‌بایست به کمیته سازمان همکاری راه‌آهن موسوم به «OSJD» و همزمان به کلیه راه‌آهن‌های عضو موافقتنامه حداقل سه ماه قبل از تشکیل جلسه مربوطه ارائه شود.

   

  پیشنهاد کمیته OSJD به منظور مطالعه و بررسی آن در جلسه حداقل دو ماه قبل از تشکیل جلسه مربوط به راه‌آهن‌های ذیربط اعلام می‌شود.

   

  تاریخ نافذ شدن تغییرات و اضافات توسط کمیته OSJD تعیین می‌گردد.

   

   

   

   
  مطالب مرتبط

  دیدار سفیر جمهوری قرقیزستان با رئیس سازمان راهداری

  دیدار سفیر جمهوری قرقیزستان با رئیس سازمان راهداری

  پتانسیل و ظرفیت های خوبی در زمینه توسعه روابط حمل و نقل جاده ای و ترانزیتی میان دو کشور وجود دارد که امید است با تلاش و همکاری های بیشتر ، از شرایط حال حاضر که به واسطه وجود برخی محدودیت ها در مسیرهای ارتباطی ، مشکلاتی برای تردد ناوگان دو کشور ایجاد شده است، با موفقیت و سلامت ...

  |

  برگزاری نشست هم اندیشی با فعالان بخش خصوصی در حوزه حمل و نقل بین المللی و لجستیک

  برگزاری نشست هم اندیشی با فعالان بخش خصوصی در حوزه حمل و نقل بین المللی و لجستیک

  این تعامل و همکاری در اتخاذ تصمیم مناسب و اقدامات هماهنگ در پایانه های مرزی نقش مؤثری داشته و در این راستا پیشنهاد می شود کمیته ای تشکیل و به طور ویژه به مسایل و مشکلات موجود در این زمینه رسیدگی نماید .

  |

  لزوم روان‌سازی ترانزیت و حمل و نقل بین المللی و تقویت نیروی انسانی مستقر در پایانه های مرزی

  لزوم روان‌سازی ترانزیت و حمل و نقل بین المللی و تقویت نیروی انسانی مستقر در پایانه های مرزی

  مدیران کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای برای رشد و اعتلای جایگاه ترانزیت باید به باوری فراتر از وضع موجود برسند زیرا توسعه ترانزیت و حمل ونقل بین المللی می‌تواند انتظارات و خواسته های مردم را برآورده کند .

  |

  نظرات کاربران (1)