در حال بارگذاری ...
 • کنوانسیون بین‌المللی استانداردهای آموزش ، صدور گواهینامه‌ و نگهبانی دریانوردان

  موقعیت: فرانسه
  سال تاسیس : ۱۹۷۸

   

  کنوانسیون بین‌المللی استانداردهای آموزش ، صدور گواهینامه‌و نگهبانی دریانوردان

   

  با تمایل به افزایش ایمنی جان و مال اشخاص در دریا و حفاظت محیط زیست دریایی با ایجاد استانداردهای آموزش ، صدور گواهینامه‌و نگهبانی دریانوردان از طریق توافق مشترک و با در نظر گرفتن اینکه بهترین وسیله برای دستیابی به این هدف ، ایجاد یک کنوانسیون بین‌المللی در این زمینه است ، کنوانسیونی تحت عنوان «کنوانسیون بین‌المللی استانداردهای آموزش، صدور گواهینامه‌و نگهبانی دریانوردان» مشتمل بر یک مقدمه و ۱۷ ماده و یک ضمیمه در ۶ فصل در تاریخ ۱۷ جولای ۱۹۷۸ مطابق با ۲۶ تیرماه ۱۳۵۷ در لندن به تصویب سازمان بین‌المللی دریانوردی رسید و توسط برخی کشورها امضا شد و کشور ما نیز بر اساس ماده واحده مصوب ۱۳۷۵/۵/۷ به آن ملحق شد.

   

  این کنوانسیون در مورد دریانوردانی اعمال می‌شود که در کشتی‌های دریاپیمایی خدمت می‌کنند که مجاز به برافراشتن پرچم یک کشور عضو هستند.

   

  دریانوردانی که خدمت آنها در شناورهای به شرح ذیل است ، مشمول این کنوانسیون نمی‌شوند:

   

  الف ـ کشتی‌های جنگی، ناوهای پشتیبانی یا سایر کشتی‌هایی که در تملک یا بهره‌برداری یک کشور قرار دارند و صرفاً به خدمات دولتی غیر تجاری می‌پردازند.

  با وجود این هر عضوی باید با اتخاذ تدابیر مقتضی بدن ورود لطمه به عملیات یا توان عملیاتی اینگونه کشتی‌های در تملک یا بهره‌برداری خود اطمینان حاصل کند که افراد شاغل در اینگونه کشتی‌ها الزامات کنوانسیون را تا حد معقول و عملی برآورده کنند.

   

  ب ـ شناورهای صیادی

   

  ج ـ قایق‌‌های تفریحی که به امور تجاری می‌پردازند یا

   

  د ـ کشتی‌های چوبی با ساختار ابتدایی

   

  مطابق با مفاد این کنوانسیون کشتی‌ها هنگام توقف در بنادر یکی از اعضا به منظور حصول اطمینان از اینکه دریانوردانی که در این کشتی‌ها خدمت می‌کنند و می‌بایست گواهینامه داشته باشند، دارای گواهینامه هستند یا خیر، مورد کنترل قرار می‌گیرند.

   

  افزایش همکاری‌های فنی یکی دیگر از اصولی است که مورد تأکید این کنوانسیون می‌باشد و بر این اساس اعضاء می‌بایست با مشورت و کمک سازمان بین‌المللی دریانوردی پشتیبانی خود را از آن دسته از اعضاء که برای موارد ذیل درخواست کمک‌های فنی می‌کنند، افزایش دهند:

   

  الف: آموزش پرسنل اداری و فنی

   

  ب: ایجاد موسساتی جهت آموزش دریانوردان

   

  ج: تدارک تجهیزات و تسهیلات برای موسسات آموزشی

   

  د: توسعه برنامه‌های آموزشی مناسب، شامل آموزش‌های عملی در کشتی‌های دریاپیما و غیره

   

  هـ : تسهیل سایر اقدامات و تمهیدات جهت ارتقای صلاحیت‌های دریانوردان.

   

  بر اساس این کنوانسیون گواهینامه‌های فرماندهان، افسران و درجه‌داران باید برای آن دسته از متقاضیان صادر شود که شرایط مربوطه را دارا باشند و گواهینامه‌ها باید به زبان یا زبان‌های کشور صادرکننده باشد و در صورتی که زبان مورد استفاده انگلیسی نباشد، متن باید حاوی ترجمه‌ای به آن زبان باشد.

   

  در این کنوانسیون اصل خاصی برای نگهبانی دریانوردی در نظر گرفته شده است.

   

  الزامات ویژه برای تانکرها، تسلط بر وسایل نجات از دیگر مواردی هستند که مورد تأکید این کنوانسیون است.

   

  سند تصویب ، پذیرش ، تأیید یا الحاق این کنوانسیون نزد دبیر کل سازمان بین‌المللی دریانوردی سپرده می‌شود و مشارالیه تمامی کشورهایی که کنوانسیون را امضا کرده یا بدان ملحق شده‌اند، مطلع خواهد کرد.

   

   

   
  مطالب مرتبط

  تلاش دریانوردان در دوران تحریم مانع توقف تجارت شده است

  تلاش دریانوردان در دوران تحریم مانع توقف تجارت شده است

  در آستانه روز جهانی دریانورد امید است تمامی دریانوردان عزیز گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران با اتکاء به توانمندی‌های بالقوه و بالفعل خویش و در سایه عنایات حضرت حق در دستیابی به اهداف پیش رو موفق باشند .

  |

  نظرات کاربران