در حال بارگذاری ...
 • مناظره پژو و پراید


  «پژو» یکروز طعنه زد به «پراید»

  که تو مسکین چقدر یابویی !  با چنین شکل ضایعی ، بالله

  بی جهت توی برزن و کویی  رنگ لیمویی مرا بنگر

  ای که تیره ، شبیه هندویی  من تمیزم ولی تو ماه به ماه

  مطلقا دست و رو نمی شویی  بچه می ترسد ، آن طرفتر رو !

  که به هیئت ، شبیه لولویی  من نه خودرو ، گُلم ، سَمن بویم

  تو نه خودرو ، گیاه خودرویی !  من به پاریس بوده ام چندی

  زیر پای «چهاردهم لویی» !  روی «باسکول» بیا ، بپر ، بینم !

  روی هم رفته چند کیلویی ؟!  در تو آهن به کار رفته ولی

  نازکی عین برگ کاهویی !  صاحبت با تو گر به جایی خورد

  سهم الارث ورثه‌ ی اویی !  از «پژو» چون چنین شنید «پراید»

  گفت : ای دوست ! چرت می گویی  بنده گیرم به قول تو یابو

  تو گمان کرده ای که آهویی ؟!  «خویشتن ، بی سبب بزرگ مکن

  تو هم از ساکنان این کویی !»  انتقادی اگر ز من داری

  مطرحش کن ، ولی به نیکویی  زیر این آسمان مینایی

  ای خوشا فکر و ذکر مینویی  برو خود را بسوز و راحت کن

  بی‌علاج است آتشین خویی  بخت باید تو را نه آپشن و تیپ

  ای که در بند چشم و ابرویی  بخت ماشین اگر سپید بُوَد

  خواه بژ باش ، خواه لیمویی !  ارج و قربم کنون ز تو بیش است

  زان جهت در پی هیاهویی  خوار بودم ولی عزیز شدم

  کرد دوران ز بنده دلجویی  قیمت من کنون رسیده به بیست

  این منم من ، «پراید» جادویی !  توی بنگاه پیش هم بودیم

  غرّه بودی به خوش بر و رویی  بنده رفتم فروش و یکماه است

  توی دپرس ، هنوز آن تویی !

   

  شاعر : سعید سلیمان پور
  مطالب مرتبط

  نظرات کاربران (1)