در حال بارگذاری ...
 • توکل به خدا

  گر توکل کنی تو ای راننده                              از سر نظم به خدای آمرزنده

  به یقین بدان که کرم نماید او                          می شود جاده بی خطر از نگاه بخشنده

  گر خطایی نکنی ، به نظم رو آری                    هم تو امروز بینی خوشی و هم آینده

  چو پلیس مجری قانونی بینی در راه                که به حال خدمت است ، سلامتی آورده

  گر نباشد سرعت و بارت در حد مجاز                یا نبندی آن کمربندت می شود فورا از تو یابنده

  پس ارادت نما تا کنی شادش                         به سلامت رسی مقصد ، بچه ها چشم به راهند

  صاحبان جاده ، آن فرشتگان نجات                   گر ببینی به لطفشان بنگر که چگونه حق دارند

  بر من و شما مسافران این عالم                      لطفشان پاس کن گر که خواهی شود حق ، بخشنده

  آن عزیزان امداد جاده ای را گوی                      که همیشه نامشان نیک ، خود پاینده

  گر کنی تو چنین به یقین بینی                       همه حق دان شوند ، به تو پیوندند

   

  شاعر : مصطفی عسگری پور


  | شناسه مطلب: 35178
  شعر و نثر  مطالب مرتبط

  نظرات کاربران