در حال بارگذاری ...
 • توقف ممنوع

  جاده باز است توقف ممنوع
  سیب داریم تاسف ممنوع


  کلبه کوچک دل ، مال شما
  و درین خانه تخلف ممنوع


  پیش از احرام کمی پاک شوید
  با دلی چرک تشرف ممنوع


  زین همه ریب و یا خسته شدم
  راست باشیم تعارف ممنوع


  یا برانید موازی با هم
  یا که برخورد و تصادف ممنوع


  های ای راوی تاریخ نویس
  این همه دخل و تصرف ممنوع


  یک نفر گفت به آوازی خوش
  سیب داریم تاسف ممنوع

   

  شاعر : محمدرضا درانی نژاد


  | شناسه مطلب: 31342
  شعر و نثر  مطالب مرتبط

  نظرات کاربران