در حال بارگذاری ...
 • آیین نامه راهنمایی و رانندگی - معاینه و آزمایش فنی وسایل نقلیه (فصل چهارم)

  ماده ۴۳ :

  رانندگی با وسیله نقلیه ای که برگ معاینه فنی معتبر نداشته باشد ، ممنوع است. دارندگان وسایل نقلیه مکلفند وسایل نقلیه خویش را برای انجام معاینه فنی در مراکز فنی مجاز تعیین شده و پس از احراز شرایط لازم ، برگ یا برچسب معاینه دریافت نمایند. این گواهی که مدت اعتبار آن و مشخصات وسیله نقلیه در آن درج می شود باید بر سطح درونی قسمت بالای سمت راست شیشه جلو و یا بر روی پلاک وسیله نقلیه ، برحسب اعلام مراجع مربوط ، نصب یا قرار داده شود ، به نحوی که برای کنترل ماموران راهنمایی و رانندگی و پلیس راه قابل دیدن باشد.

   

  تبصره : در طول مدتی که برچسب یا برگ معاینه فنی اعتبار دارد ، در صورت بروز نقص فنی مالک موظف است برای رفع نقص اقدام نماید.

   

   

  ماده ۴۴ :

  معاینه و آزمایش فنی وسایل نقلیه اعم است از تشخیص اصالت ، سلامت زیست محیطی ، فنی ، تجهیزاتی و ایمنی و وسایل نقلیه.

   

   

  ماده ۴۵ :

  ضوابط ایجاد ، تشخیص صلاحیت ، اختیارات ، نحوه صدور مجوز و نظارت بر مراکز فنی مجاز و قسمت هایی که باید مورد معاینه قرار گیرند ، براساس دستورالعملی خواهد بود که از سوی کارگروهی با مسئولیت وزارت کشور و عضویت وزارتخانه های راه و ترابری ، صنایع و معادن ، سازمان حفاظت محیط زیست و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تهیه و ابلاغ می شود.

   

  تبصره : معاینه فنی می باید به وسیله مهندسان یا کاردان های فنی و یا افراد با تجربه دارای گواهی انجام کار از مراجع صلاحیت دار صورت پذیرد.

   

   

  ماده ۴۶ :

  ستادهای معاینه فنی و مراکز معاینه فنی مجاز به منظور تشخیص اصالت خودرو در هنگام معاینه فنی ضمن هماهنگی با راهنمایی و رانندگی از کارشناسان واجد شرایط استفاده می نمایند.

   

   

  ماده ۴۷ :

  دوره های معاینه فنی انواع خودروها به شرح زیر می باشد :

   

  الف ) انواع وسایل نقلیه عمومی مسافربری و باربری در فاصله های سه ماهه یا بیشتر.

  ب ) وسایل نقلیه متعلق به دولت ، نهادهای عمومی غیر دولتی مانند شهرداری ها ، نیروهای نظامی و انتظامی در فاصله های سه ماهه یا بیشتر.

  پ ) وسایل نقلیه دیگر و موتورسیکلت ها در فاصله های شش ماهه یا بیشتر.

   

  تبصره : خودروهای نو تا دو سال پس از تولید ، نیاز به دریافت برچسب یا برگ معاینه فنی ندارند.

   

   

  ماده ۴۸ :

  در شهرهایی که امکانات معاینه و آزمایش فنی وجود ندارد رانندگان وسایل نقلیه عمومی باید براساس مفاد ماده ۴۷ این آیین نامه برای معاینه فنی وسیله نقلیه خود و دریافت گواهی معاینه به نزدیکترین محلی که امکانات لازم برای معاینه وجود دارد و یا محلی که از طرف مراجع صلاحیت دار تعیین و اعلام شده است مراجعه نمایند.

   

   

  ماده ۴۹ :

  مراکز مجاز معاینه فنی برای وسایل نقلیه ای که سالم و بدون نقص فنی تشخیص داده شوند ، برگ معاینه فنی صادر می نمایند. چنانچه ضمن معاینه ، وسیله نقلیه ای معیوب یا ناقص تشخیص داده شود ، راننده یا مالک تنها می تواند وسیله نقلیه را تا تاریخی که در برگ اجازه نامه صادر شده به وی تسلیم می گردد ، به تعمیرگاه یا توقفگاه منتقل سازد.

   

  تبصره : چنانچه وسیله نقلیه ای بدون اصالت تشخیص داده شود ، ضمن صادر نکردن برگ معاینه فنی ، مراتب به مراجع انتظامی اطلاع داده می شود.

   

   

  ماده ۵۰ :

  ستاد معاینه فنی خودرو ، شهرداری ها و سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای با همکاری نمایندگان سازمان حفاظت محیط زیست و نیروی انتظامی موظفند بر نحوه عملکرد مراکز صدور برگ معاینه فنی براساس دستورالعمل موضوع ماده ۴۵ نظارت مستمر اعمال نمایند و در صورت مشاهده رعایت نکردن ضوابط و مقررات مربوط ، برای جلوگیری از ادامه تخلف و رفع آنها اقدام و در صورت تکرار ، مجوز مرکز برای انجام معاینه و صدور برگ معاینه ابطال می گردد.

   

   

  ماده ۵۱ :

  تا پایان برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، در شهرهایی که تجهیزات کامل انجام معاینه فنی وجود ندارد ، مراکز مجاز معاینه فنی می توانند با تایید کار گروه موضوع ماده ۴۵ برای انجام معاینه فنی با رعایت حداقل شرایط مورد قبول شورای هماهنگی ترافیک استان ، اقدام نمایند.

   

   

  ماده ۵۲ :

  برگ و برچسب های معاینه فنی مورد استفاده در مراکز مجاز معاینه فنی سراسر کشور براساس طرح نمونه مورد تایید کارگروهی متشکل از سازمان شهرداری های کشور ، سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای ، راهنمایی و رانندگی و سازمان حفاظت محیط زیست می باشد.

   

  تبصره : برگ و برچسب معاینه فنی که از طریق ستاد معاینه فنی و مراکز مجاز صادر می شود ، در سراسر کشور معتبر است.

   

   

  ماده ۵۳ :

  در مواردی که حرکت وسیله نقلیه در راه های عمومی طبق نظر کارشناس راهنمایی و رانندگی یا پلیس راه به علت معایب و نواقص فنی ، خطرناک تشخیص داده شود ضمن اعمال قانون ، پلاک آن اخذ و با نصب پلاک تعمیری به تعمیرگاه اعزام می شود. پس از رفع عیب و نقص فنی لازم است مالک یا نماینده قانونی وی برای پس گرفتن پلاک به راهنمایی و رانندگی محل مراجعه نماید.

   

   
  مطالب مرتبط

  نظرات کاربران