در حال بارگذاری ...
 • مقررات متفرقه (فصل چهاردهم)

  ماده ۱۹۰- (جرایم) :

  در صورت تخلف از مواد ۲، ۷، ۱۴، ۱۷، ۱۹ و قسمت اول از ماده ۲۰ ، ۲۱ ، ۲۴ ، ۲۵ ، ۲۶ ، ۲۷ ، ۴۶ ، ۹۴ ، ۱۴۶ دادگاه بر حسب مورد متخلف را به پرداخت جزای نقدی از ۱۰/۰۰۰ ریال تا ۲۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال محکوم خواهد کرد. حداقل و اکثر جزای نقدی مربوط به هر یک از جرایم مذکور در بالا به موجب آیین‌ نامه‌ ای معین خواهد گردید که وزارتین دادگستری و اقتصاد تنظیم می‌ نمایند و پس از تصویب هیات وزیران به موقع اجرا گذارده می شود. ولی اگر عمل متخلف مشمول قانون جزایی دیگر باشد تعقیب او طبق قانون مزبور صورت خواهد گرفت.

   

   


  ماده ۱۹۱- (بیمه دریایی) :

  دولت مکلف است طرح قانون بیمه دریایی را تنظیم و به مجلسین تقدیم نماید.

   

   


  ماده ۱۹۲- (مرجع صدور گواهینامه و اسناد مربوط به کشتی) :

  صدور هر گونه سند و گواهی و پروانه مربوط به کشتی و فرمانده و افسران و کارکنان کشتی و همچنین صدور هر گونه سند و گواهی دیگری که به مناسبت اجرای این قانون ضرورت داشته باشد در صلاحیت سازمان بنادر و کشتیرانی خواهد بود.

   

   


  ماده ۱۹۳ – (آیین‌ نامه‌ های اجرایی) :

  کلیه آیین‌ نامه‌ های اجرایی این قانون از طرف وزارتخانه‌ های مربوطه تهیه و پس از تصویب هیات وزیران به موقع اجرا گذارده می شود.

   

   


  ماده ۱۹۴- (موارد پیش‌ بینی نشده) :

  در مواردی که در این قانون و یا سایر قوانین مملکتی پیش‌ بینی نشده است ملاک اصول و عرف بین‌ المللی خواهد بود. 

   
  مطالب مرتبط

  نظرات کاربران