در حال بارگذاری ...
 • خسارات دریایی (فصل دوازدهم)

   

  ماده ۱۸۴- (انواع خسارات دریایی) :

  خسارات دریایی بر دو نوع است :

  ۱- خسارات مشترک.

  ۲- خسارات خاص.

   

   


  ماده ۱۸۵- (خسارات مشترک دریایی) :

  خسارات مشترک دریایی عبارت است از مخارج فوق‌العاده و خساراتی که به طور ارادی برای حفظ و سلامت کشتی و مسافر و بار آن به وجود آمده است.

   

   


  ماده ۱۸۶- (خسارات خاص) :

  خسارات دریایی که در ماده ۱۸۵ تصریح نشده خسارات خاص است. این خسارات به حساب کشتی و آن قسمت از کالا یا سایر اموال روی کشتی که خسارت دیده و یا ایجاد هزینه نموده است منظور می‌ گردد.

   

   

   

  ماده ۱۸۷- (نحوه تقسیم خسارات مشترک دریایی) :

  موارد خسارات مشترک دریایی و ترتیب تعیین و تسهیم نسبی خسارات و طرز محاسبه آن به موجب قراردادهای خاص و در صورت نبودن قرارداد طبق آیین‌ نامه‌ ای خواهد بود که براساس مقررات و عرف بین‌ المللی تنظیم و تصویب خواهد شد.

  مطالب مرتبط

  نظرات کاربران