در حال بارگذاری ...
 • نشریه DAF in action

  DAF in action نشریه داخلی شرکت خودروسازی داف هلند است. که در سال ۳بار چاپ می شود و به مسائل داخلی کمپانی داف ، آخرین اخبار از دست آوردهای این کمپانی ، جدیدترین کامیون ها ، مسائل مربوط به حمل و نقل جاده ای و غیره می پردازد.

  این نشریه در چند زبان و در کشورهای مختلف چاپ و منتشر می شود. در حال حاضر بیش از ۱۲۰۰۰۰ هزار نسخه از این نشریه چاپ می شود.

  وب سایت: www.daf.com


  | شناسه مطلب: 28052
  مجلات تخصصی  مطالب مرتبط

  نظرات کاربران