در حال بارگذاری ...
 • کاریکلماتور سری اول

  - در ایستگاه زندگی، هنگام تلاقی دو نگاه، لبخند بهترین جواز برای ورود به قلبهاست.

   

  - زندگی مثل کوپه قطار، مقری موقت است.

   

  - مقصد قطار زندگی، ایستگاه آخرت است.

   

  - مرگ آخرین ایستگاه قطار زندگی است.

   

  - آدمهای خوشبین، مسافر قطار خوشبختیاند.
  مطالب مرتبط

  نظرات کاربران