در حال بارگذاری ...
  • کاریکلماتور سری اول

    - در ایستگاه زندگی، هنگام تلاقی دو نگاه، لبخند بهترین جواز برای ورود به قلبهاست.

     

    - زندگی مثل کوپه قطار، مقری موقت است.

     

    - مقصد قطار زندگی، ایستگاه آخرت است.

     

    - مرگ آخرین ایستگاه قطار زندگی است.

     

    - آدمهای خوشبین، مسافر قطار خوشبختیاند.
    مطالب مرتبط

    نظرات کاربران