در حال بارگذاری ...
 • معرفی سامانه ابری مدیریت ناوگان دلفین

  به گزارش پرتال حمل و نقل ، مهدی صمدانی مدیر فنی دلفین درباره‌ی مدل سامانه‌ی ابری مدیریت ناوگان و جدیدترین راهکارهای دلفین براساس نیاز کسب‌وکار توضیح داد و گفت : هدف ما از طراحی سامانه‌ی ابری این بود که بتوانیم هم به نیازهای آینده و هم به نیازهای گذشته پاسخ دهیم ؛ به‌عبارت دیگر ،‌ هم نیازهای خودروهای متصل را و هم نیازهای حوزه‌ی مدیریت ناوگان را به‌خوبی پاسخ دهیم .

   
   
   
   
   
   
   
   
   
  نظرات کاربران