در حال بارگذاری ...
 • مطالب مرتبط

           

  |

  کریدور شمال - جنوب تجارت جهانی را تحت تاثیر قرار می دهد و در صورت وحدت و یکپارچگی به سرمنزل مقصود می‌رسد که این سه کشور نیز به این موضوع اذعان دارند و مورد تأکید است .

  |

         

  |

  منطقه آزاد کیش از نظر قرارگیری در مناطق ژئوپلتیک بین المللی ، در شرایط تقریبا استثنایی قرار دارد ، اما قطع یقین یکی از مهمترین دلایل عدم توفیق این منطقه آزاد در مقایسه با مناطق آزاد کشورهای همسایه ،‌ مشکلات مربوط به ایجاد زیرساخت است .

  |

  نظرات کاربران