در حال بارگذاری ...
 • تخلیه و بارگیری ۳۳ میلیون تن کالا در بنادر کشور تا پایان اردیبهشت ماه

  تخلیه و بارگیری صورت گرفته در بخش عملیات کانتینری نیز طی ۲ ماهه سال جاری ، معادل ۳۰۱ هزار و ۳۰۲ TEU بوده است .

  به گزارش پرتال حمل و نقل ، میزان تخلیه و بارگیری کالا در بنادر مالکیتی و حاکمیتی سازمان بنادر و دریانوردی تا پایان اردیبهشت سال جاری ، معادل ۳۳ میلیون و ۱۸۲ هزار و ۳۴۶ تن بود .

  میزان تخلیه کالاهای نفتی تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۲ در بنادر مالکیتی و حاکمیتی سازمان بنادر و دریانوردی معادل ۴ میلیون و ۱۶ هزار و ۶۲۳ تن، میزان تخلیه کالاهای غیرنفتی ۶ میلیون و ۷۴۶ هزار و ۲۲۵ تن و مجموع تخلیه کالاهای نفتی و غیرنفتی معادل ۱۰ میلیون و ۷۶۲ هزار و ۸۴۸ تن بود .

  بارگیری کالاها

  همچنین میزان بارگیری کالاهای نفتی در بنادر مالکیتی و حاکمیتی سازمان بنادر و دریانوردی طی ۲ ماهه نخست سال جاری معادل ۱۱ میلیون و ۴۵۹ هزار و ۷۸۶ تن ، میزان بارگیری کالاهای غیرنفتی ۱۰ میلیون و ۹۵۹ هزار و ۷۱۲ تن و مجموع بارگیری کالاهای نفتی و غیرنفتی معادل ۲۲ میلیون و ۴۱۹ هزار و ۴۹۸ تن بوده است .

  تخلیه‌ و بارگیری کالا

  جمع تخلیه و بارگیری کالاهای نفتی تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۲ ، معادل ۱۵ میلیون و ۴۷۶ هزار و ۴۰۹ تن و جمع تخلیه و بارگیری کالاهای غیرنفتی ۱۷ میلیون و ۷۰۵ هزار و ۹۳۷ تن بوده ؛ همچنین مجموع تخلیه و بارگیری کالاهای نفتی و غیرنفتی در مدت مذکور معادل ۳۳ میلیون و ۱۸۲ هزار و ۳۴۶ تن بوده است .

  عملیات کانتینری

  گفتنی است تخلیه و بارگیری صورت گرفته در بخش عملیات کانتینری نیز طی ۲ ماهه سال جاری ، معادل ۳۰۱ هزار و ۳۰۲ TEU بوده است .
  مطالب مرتبط

  به گزارش پرتال حمل و نقل ، میزان تخلیه و بارگیری کالا در بنادر مالکیتی و حاکمیتی سازمان بنادر و دریانوردی طی فروردین امسال ، معادل ۱۵ میلیون و ۳۲۲ هزار ...

  |

  تخلیه‌ و‌ بارگیری صورت گرفته در بخش عملیات کانتینری نیز طی سال ۱۴۰۱ ، معادل ۲ میلیون و ۵۱۳ هزار و ۹۲۵ TEU بود که در قیاس با عملیات کانتینری ۲ میلیون و ۲۶۲ هزار و ۵۴ TEU طی مدت مشابه سال ۱۴۰۰، رشد ۱۱ درصدی را نشان می‌دهد .

  |

  تخلیه و بارگیری صورت‌ گرفته در بخش عملیات کانتینری تا پایان بهمن ماه سال جاری ، معادل ۲ میلیون و ۲۶۹ هزار و ۹۷۵ TEU بود که در قیاس با عملیات کانتینری ۲ میلیون و ۶۹ هزار و ۶۵۵ TEU طی مدت مشابه سال ۱۴۰۰، رشد ۱۰ درصدی را نشان می‌دهد .

  |

  تخلیه و بارگیری صورت گرفته در بخش عملیات کانتینری تا پایان دی سال جاری ، معادل ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار و ۵۰۶ TEU بود که در قیاس با عملیات کانتینری ۱ میلیون و ۸۷۰ هزار و ۳۷۰ TEU طی مدت مشابه سال ۱۴۰۰ ، رشد ۱۲ درصدی را نشان می‌دهد .

  |

  به گزارش پرتال حمل و نقل ، میزان تخلیه و بارگیری کالا در بنادر مالکیتی و حاکمیتی سازمان بنادر و دریانوردی طی ۹ ماهه گذشته ، معادل ۱۵۹ میلیون و ۵۶۸ هزار ...

  |

  نظرات کاربران