در حال بارگذاری ...
 • مطالب مرتبط

         

  |

         

  |

         

  |

         

  |

  با بهره‌مندی از تجهیزات به روز دنیا شامل دستگاه‌های RSP استفاده می شود که راه‌های اصلی و فرعی کشور را اسکن کرده و با تحلیلی که بر روی وضعیت راه‌ها دارد و بهترین پیشنهاد فنی برای نگهداری معبر و شریان‌هاا را با ۵۰ درصد کاهش هزینه به کارفرما ارائه می‌کند .

  |

  نظرات کاربران