در حال بارگذاری ...
 • اعلام مجموع کالاهای اساسی ، کانتینری و غیرکانتینری در بنادر کشور تا پایان ‌خرداد ماه

  موجودی کالاهای اساسی در ۱۳ بندر کشور شامل بنادر امام خمینی (ره) ، شهیدرجایی ، امیرآباد ، نوشهر ، انزلی ، شهیدباهنر ، بوشهر ، چابهار ، خرمشهر ، لنگه ، آبادان ، ‌فریدونکنار و آستارا تا چهارم تیرماه سال ۱۴۰۱ نیز معادل ۳ میلیون و ۸ هزار و ۸۴۸ تن بوده است .

  به گزارش پرتال حمل و نقل ، تا چهارم تیرماه سال جاری موجودی کالاهای کانتینری در بنادر کشور معادل ۸۹ هزار و ۸۳۸ TEU ، موجودی کالاهای غیرکانتینری ۶ میلیون و ۷۰۰ هزار و ۲۶۱ تن و موجودی کالاهای اساسی معادل ۳ میلیون و ۸ هزار و ۸۴۸ تن بوده است .

  میزان موجودی کالاهای کانتینری در بندر امام خمینی (ره) تا چهارم تیرماه سال جاری معادل ۶ هزار و ۸۷۵ TEU ، شهیدرجایی ۷۰ هزار و ۶۸۶ TEU ، ‌امیرآباد ۵۰۲ TEU ، نوشهر ۲۹ TEU ، انزلی ۹۱۵ TEU، شهید باهنر ۴ TEU ، بوشهر ۶ هزار و ۷۱۰ TEU، چابهار یک هزار و ۳۷۹ TEU ، خرمشهر ۲ هزار و ۷۱۰ TEU ، لنگه ۲۱ TEU و آبادان ۷ TEU بوده که در مجموع حاکی از موجودی ۸۹ هزار و ۸۳۸ TEU کالاهای کانتینری در بنادر کشور است .

  موجودی کالاهای غیرکانتینری

  موجودی کالاهای غیرکانتینری در ۱۲ بندر کشور شامل امام خمینی (ره) ، شهیدرجایی ، ‌امیرآباد ، نوشهر ، انزلی ، شهیدباهنر ، بوشهر ، چابهار ، خرمشهر ، لنگه ، ‌فریدونکنار و آستارا تا چهارم تیرماه نیز معادل ۶ میلیون و ۷۰۰ هزار و ۲۶۱ تن بوده است .

  موجودی کالاهای غیرکانتینری تا چهارم تیرماه سال جاری در بندر امام خمینی (ره) معادل ۳ میلیون و ۲۵۲ هزار و ۳۹۸ تن ، بندر شهیدرجایی ۲ میلیون و ۵۲۲ هزار و ۱۴۴ تن ، بندر امیرآباد ۴۰۶ هزار و ۲۵۶ تن ، بندر نوشهر ۱۷۰ هزار و ۶۲۵ تن ، بندر انزلی ۱۰۹ هزار و ۲۸۷ تن ، بندر شهید باهنر ۱۸ هزار و ۳۴۸ تن ، بندر بوشهر ۲۱ ۲۲ و ۸۳۲ تن ، بندر چابهار ۸۸ هزار و ۹۳۰ تن ، بندر خرمشهر ۵۵ هزار و ۱۰۳ تن ، بندر لنگه ۶ هزار و ۶۷۸ تن ، بندر فریدونکنار ۲۰ هزار و ۹۶۸ تن و بندر آستارا ۲۶ هزار و ۶۹۹ تن بوده است .

  موجودی کالاهای اساسی

  موجودی کالاهای اساسی در ۱۳ بندر کشور شامل بنادر امام خمینی (ره) ، شهیدرجایی ، امیرآباد ، نوشهر ، انزلی ، شهیدباهنر ، بوشهر ، چابهار ، خرمشهر ، لنگه ، آبادان ، ‌فریدونکنار و آستارا تا چهارم تیرماه سال ۱۴۰۱ نیز معادل ۳ میلیون و ۸ هزار و ۸۴۸ تن بوده است .

  بر این اساس موجودی کالاهای اساسی در مدت یاد شده در بندر امام (ره) معادل ۲ میلیون و ۱۷۸ هزار و ۳۲ تن ، بندر شهیدرجایی ۲۳۴ هزار و ۸۸۹ تن ، بندر امیرآباد ۲۲۵ هزار و ۳۲۹ تن ، بندر نوشهر ۱۵۹ هزار و ۱۲۸ تن ، بندر انزلی ۴۶ هزار و ۶۰۸ تن ، بندر شهید باهنر ۳ هزار و ۵۴۸ تن ، بندر بوشهر ۲ هزار و ۱۱۶ تن ، بندر چابهار ۵ هزار و ۶۲۰ تن ، بندر خرمشهر ۸۲ تن ، بندر لنگه ۷۰ تن ، بندر فریدونکنار ۲۰ هزار و ۹۴۳ تن و بندر آستارا ۲۲ هزار و ۴۶۳ تن بوده است .
  مطالب مرتبط

  موجودی کالاهای اساسی در ۱۳ بندر کشور شامل بنادر امام خمینی (ره) ، شهیدرجایی ، امیرآباد ، نوشهر ، انزلی ، شهیدباهنر ، بوشهر ، چابهار ، خرمشهر ، لنگه ، آبادان ، ‌فریدونکنار و آستارا تا ابتدای شهریور سال ۱۴۰۱ نیز معادل ۳ میلیون و ۷۳۳ هزار و ۹۰۶ تن بوده است .

  |

  موجودی کالاهای اساسی در ۱۳ بندر کشور شامل بنادر امام خمینی (ره) ، شهیدرجایی ، امیرآباد ، نوشهر ، انزلی ، شهیدباهنر ، بوشهر ، چابهار ، خرمشهر ، لنگه ، آبادان ، ‌فریدونکنار و آستارا تا ابتدای مرداد سال ۱۴۰۱ نیز معادل ۳ میلیون و ۲۴۸ هزار و ۵۴۴ تن بوده است .

  |

  بندر شهید رجایی با شش و نیم میلیون TEU کانتینر ظرفیت سالانه ، تخلیه و بارگیری بیش از ۸۰ درصد کالاهای کانتینری را دارد .

  |

  میزان موجودی کالاهای غیرکانتینری در ۱۳ بندر کشور شامل امام خمینی (ره) ، شهید رجایی ، ‌امیرآباد ، نوشهر ، انزلی ، شهید باهنر ، بوشهر ، چابهار ، خرمشهر ، لنگه ، آبادان ، ‌فریدونکنار و آستارا تا نیمه خردادماه سال ۱۴۰۱ معادل ۶ میلیون و ۱۸۳ هزار و ۲۸۱ تن بوده است .

  |

  یکی از مشکلات درباره طولانی بودن مدت زمان رفت و برگشت کشتی‌ها ، کاهش ورودی آب و عدم لایروبی ولگا است بنابراین تردد در این مسیر علاوه بر زمستان در بخشی از فصول سال دچار مشکل است و همین باعث ایجاد مشکلات عدیده در پهلوگیری شناورها در بنادر آستاراخان و ماخاچ قلعه شده و به همان ...

  |

  نظرات کاربران