در حال بارگذاری ...
 • مطالب مرتبط

         

  |

         

  |

  به نسبت فروردین و اردیبهشت سال گذشته ، در نشست و برخاست ۶ درصد ، در اعزام و پذیرش مسافر ۵۹ درصد و در ارسال و پذیرش بار و پست ۶۶ درصد افزایش را شاهد هستیم .

  |

         

  |

  این اقدام در راستای تحقق قوانین و مقررات مرتبط با مستندسازی اموال دولتی و حفظ بیت المال و اموال شرکت فرودگاه ها و ناوبری ایران محقق شده است .

  |

  نظرات کاربران