در حال بارگذاری ...
 • مطالب مرتبط

         

  |

         

  |

  به نسبت فروردین و اردیبهشت سال گذشته ، در نشست و برخاست ۶ درصد ، در اعزام و پذیرش مسافر ۵۹ درصد و در ارسال و پذیرش بار و پست ۶۶ درصد افزایش را شاهد هستیم .

  |

         

  |

  رئیس جدید فرودگاه خوی یکی از متخصصان صنعت هوانوردی با ۲۳ سال سابقه تخصصی در بخش عملیات هوانوردی است و امیدوارم با بهره مندی از تجارب خود ، در پیشبرد اهداف شرکت اقدامات مثبت و تاثیر گذاری در فرودگاه خوی انجام دهد .

  |

  نظرات کاربران