در حال بارگذاری ...
 • تا چهل درصد هزینه های کشتیرانی به سوخت تعلق دارد

  به گزارش پرتال حمل و نقل ، حمیدرضا اسلامیان معاون عملیات شرکت خدمات دریایی و مهندسی کشتیرانی قشم به اهمیت پرداختن به صنعت بانکرینگ در ایران پرداخت و گفت بین سی تا چهل درصد هزینه کشتیرانی به سوخت تعلق دارد .

   

   

   

   
   
   
   
   
  مطالب مرتبط

  هدف اصلی و محوری در شرکت خدمات دریایی و مهندسی کشتیرانی قشم ، ثبات و پایداری تامین سوخت؛ افزایش پتانسیل انبارش و تدارک سوخت تولید داخل و سوخت های ترانزیتی است . افزایش سرعت تدارک سوخت و ایجاد چرخه کامل سوخت رسانی به همراه عدم وابستگی به تامین سوخت مورد نیاز ناوگان از خارج ، از ...

  |

  نظرات کاربران