در حال بارگذاری ...
 • مطالب مرتبط

         

  |

         

  |

         

  |

         

  |

  در این جلسه مقرر شد ضمن ارائه آمار هماهنگ و واحد توسط پزشکی قانونی و پلیس ، اورژانس نیز نسبت به ارسال موقعیت جغرافیایی تصادفات به دبیرخانه اقدام کنند .

  |

  نظرات کاربران