در حال بارگذاری ...
 • مطالب مرتبط

  راه اندازی دبیرخانه هیئت رسیدگی کننده به تخلفات انضباطی دریانوردان ، هوشمند سازی خدمات دریانوردان شاغل روی شناورهای تجاری ، خدماتی و صیادی و نیز صدور اسناد دریانوردان بخشی از اقدامات در این حوزه طی شش ماهه نخست سال جاری است .

  |

         

  |

         

  |

         

  |

         

  |

  نظرات کاربران