در حال بارگذاری ...
 • مطالب مرتبط

  نظارت بر انجام هیدروگرافی در کلیه آب‌های تحت نظارت و حاکمیت جمهوری اسلامی ایران ، ارتباط موثر با دانشگاه‌ها و مراکز علمی در داخل و خارج از کشور به منظور توسعه فعالیت‌های هیدروگرافی ، ارتباط مستمر با سایر ارگان‌های دریایی و غیر دریایی جهت ایجاد هماهنگی در رابطه با موضوعات ...

  |

  ایران با داشتن ۵۸۰۰ کیلومتر نوار ساحلی نیاز به شناخت هر چه بیشتر آب‌های داخلی ، سرزمینی و بین‌المللی برای دریانوردی و استفاده اقتصادی از این نعمت خدادادی دارد و این مهم ایجاب می‌کند ، علم و فناوری آبیاری و اقیانوس شناسی در کشور مورد توجه جدی قرار گیرد .

  |

  سازمان بین‌المللی هیدروگرافی (IHO) بر این باور است که هیدروگرافی می تواند اساس توانمندی تمامی فعالیت های بشر در سطح ، زیر سطح و یا بستر دریا و یک عامل غیر قابل انکار در پایش و نظارت ، مدیریت و حاکمیت شایسته و مناسب در دریاها و آبراهه ها باشد .

  |

  نماینده ثابت سازمان بنادر و دریانوردی در آیمو در این دیدار بر دو موضوع «ضرورت حمایت ویژه از دریانوردان به خصوص دریانوردان ایرانی در بحران ها و تنش های منطقه ای و جهانی» و «توجه توامان‌ و متناسب مباحث زیست محیطی و ایمنی در تدوین قوانین و دستورالعمل ها» تاکید کرد .

  |

  سازمان بنادر و دریانوردی به‌عنوان مرجع دریایی کشور و نماینده جمهوری اسلامی ایران در شش سازمان بین المللی و منطقه ای دریایی به ویژه سازمان بین‌المللی دریانوردی ، با التزام به اصل پنجاهم قانون اساسی ، همواره در خط‌مشی گذاری‌های خود به دنبال توسعه حمل‌ونقل دریایی با رویکرد ...

  |

  نظرات کاربران