در حال بارگذاری ...

مطالب مرتبط

فردا با دستور رییس جمهور آزادراه غدیر افتتاح می شود

فردا با دستور رییس جمهور آزادراه غدیر افتتاح می شود

در موارد اضطراری خارج شدن از محورهای شهر و تبادل بین محورها یک معضل بود و با افتتاح این آزادراه اگر مسیری قفل بشود با توجه به دسترسی این پروژه به ۴ آزادراه پایتخت و دو بزرگراه می توان وارد محور دیگری شد .

|

بکارگیری رویکردهای نوین ایمنی در آزادراه غدیر

بکارگیری رویکردهای نوین ایمنی در آزادراه غدیر

در این آزادراه بکارگیری رویکرد نوین در طراحی با عنوان راه بخشنده با آخرین استانداردهای بین المللی ، استفاده از حفاظ بتنی - مفصلی در آزادراه برای اولین بار در کشور و حذف پایه میانی پل های بزرگ و افزایش ایمنی از دیگر موارد رعایت شده در این پروژه است .

|

نگاهی به تاثیرات اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی کنارگذر جنوبی تهران و البرز (غدیر)

نگاهی به تاثیرات اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی کنارگذر جنوبی تهران و البرز (غدیر)

بدون شک با راه‌اندازی آزادراه غدیر ، توسعه مناسبات حمل و نقلی به منظور ساماندهی حمل و نقل کالا و مسافر در کریدور حمل و نقل بین‌المللی ارتقا خواهد یافت و افزایش درآمد ناخالص ملی ، کاهش مصرف انرژی ، ارتقای سهم بازار ترانزیت و کاهش سوانح و خسارت‌های مالی را به دنبال خواهد داشت .

|

نظرات کاربران